Översättning av denna artikel:

  • "Jag har arbetat inom Säpo 30 år och inom polisen sedan 35 år, och jag har aldrig sett något som kommit med så stark kraft som detta. Det är ett enormt tryck på Säpo. Det kan inte fortsätta att rekryteras fler och fler, för då kan vi inte klara det till sist." – Säpochefen Anders Thornberg.

  • Svensksomalierna riskerar nu upp till 15 års fängelse och utvisning från USA.

  • Trots att utrikesminister Margot Wallström i samband med Sveriges erkännande av Palestina sa att detta ger Sverige möjlighet att ställa större krav på Palestina, fortsätter alltså Sverige att kravlöst ösa pengar över dem.

  • Stockholmspolitikerna vill "inkludera" de hemvändande jihadisterna i de vantrognas samhälle genom att ge dem hälsovård, arbete, bidrag och bostad

2 maj avslöjar journalisten Per Gudmundson på sin mycket välinformerade blogg där han bevakar våldsbejakande islamism att en svenskirakier vid namn Jasim al Tib har dött i strider mot IS. Mannen ska ha kämpat för al-Hashd al-Shaabi (Folkmobiliseringen), en paraplyorganisation för i huvudsak shiitiska milisgrupper, grundad i juni 2014 av den irakiska regeringen. Styrkorna sägs uppgå till omkring 100 000 man, och syftet är att bekämpa Islamiska Staten.

5 maj går Haras Rafiq, vd för den brittiska tankesmedjan Quilliam som försöker hindra unga muslimer från att radikaliseras, ut i hård kritik mot den svenska flatheten gentemot islamister: "Sverige tillåter, mer än andra länder, att hatpredikanter får komma in i landet och sprida sitt budskap på föreläsningar. Det borde Sverige ta itu med."

Rafiq påpekar att islamism är detsamma som fascism, med enda skillnaden att Gud sätts högst i stället för staten. Till Sverige bjuds regelbundet muslimska hatpredikanter in för att tala hos exempelvis Sveriges unga muslimer, en gren till Muslimska brödraskapet. Rafiq fortsatte:

"Det här är människor som anser att alla som bor i en muslimsk stat och inte följer deras islam bör dödas. Varför bjuder inte Sverige större motstånd?"

8 maj hölls ett seminarium om jihadism vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Svenska säkerhetspolisen Säpo avslöjade då att rekryteringen av svenska ungdomar till våldsbejakande islamism hotar att bli dem övermäktig. Säpochefen Anders Thornberg sa:

"Jag har arbetat inom Säpo 30 år och inom polisen sedan 35 år, och jag har aldrig sett något som kommit med så stark kraft som detta. Det är ett enormt tryck på Säpo. Det kan inte fortsätta att rekryteras fler och fler, för då kan vi inte klara det till sist."

Säpo säger att de "i princip" känner till alla de omkring 300 individer som rest till Syrien och Irak de senaste 2,5 åren, de 35-40 som dött och de cirka 100 som återvänt till Sverige – varav en del haft i uppdrag att utföra terrordåd i Sverige eller andra länder.

Förutom detta erkände Säpo också att de oroar sig för att utländska jihadister utnyttjar det svenska asylsystemet (där mer än 90 procent saknar id-handlingar men ändå får permanent uppehållstillstånd) genom att "gömma sig i flyktingströmmen".

Säpochefen Anders Thornberg avslöjade att rekryteringen av svenska ungdomar till våldsbejakande islamism hotar att bli dem övermäktig.

8 maj berättar Sveriges Radio att en grupp invånare i den lilla byn Gullberg i västra Sverige planerar att starta en grisfarm intill Gullbergsskolan som ska göras om till ett asylboende. Migrationsverket köper eller hyr nu i en rasande fart gamla skolor, hotell och andra stora byggnader på den svenska landsbygden och gör om dem till asylboenden. Människorna på orten får oftast inte veta något om planerna förrän det är för sent att protestera, och många har i efterhand vittnat om hur tryggheten i deras by tagits ifrån dem. Varje vecka sker incidenter på landets asylboenden, inte sällan i form av våld mellan de boende eller mot personal. En tid efter att asylboendet öppnat drabbas många bybor genom att byns enda butik läggs ner – på grund av kraftigt ökat snatteri.

Några desperata och anonyma bybor i Gullberg skickade därför ett brev till politikerna och avslöjade sina planer på att stoppa asylboendet med hjälp av grisar: "Bara ett elstängsel mellan djuren och skolan. Antagligen ett el-stängsel på i stort sett hela skolans baksida. Ca 200 meter. En förmodligen omöjlig situation för vissa religioner. Framförallt muslimer."

9 maj får Björn Norström, krönikör på Sveriges största alternativa nyhetssajt Avpixlat, äntligen svar från utrikesdepartementet på sin fråga om "hur islam efter medeltiden bidragit till civilisationen med fokus på mänskliga rättigheter, vetenskap, industri, demokrati och statsskick, alltså det som per definition utgör en civilisation". Det som fick honom att fråga var utrikesminister Margot Wallströms uttalande i samband med Saudikrisen.

Efter att Wallström kallat Saudiarabiens rättssystem (med piskningen av bloggaren Raif Badawi) för medeltida, gjorde hon helt om och uttryckte den "största respekt för islam som världsreligion och för dess bidrag till vår gemensamma civilisation".

När svaret sent omsider kom i början av maj, innehöll det endast några få exempel på islamiska bidrag till vetenskapen före Medeltiden. Björn Norström konstaterar att UD uppenbarligen har svårt att styrka påståendet om de islamiska bidrag till civilisationen som Wallström säger sig ha "den största respekt för".

12 maj erkänner de två svensksomalierna Mohamed Yusuf och Ali Yasin Ahmed, även kallade Djibouti-svenskarna, sig skyldiga till att ha stridit för al-Shabaab i Somalia. En av de båda somalierna har svenskt medborgarskap, och anslöt sig för flera år sedan till terrorgruppen. 2010 framträdde Mohamed Yusuf i en propagandafilm från al-Shabaab, där han på svenska uppmanade muslimer i Sverige att ansluta sig till det heliga kriget. Han passade också på att hota konstnären Lars Vilks till livet.

2012 greps de på väg till Jemen, och omhändertogs så småningom av FBI. I augusti 2014 demonstrerade grupperna Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Charta 2008 (där nuvarande bostadsministern Mehmet Kaplan länge var ordförande) utanför USAs ambassad i Stockholm där de krävde att terroristerna skulle friges, och kallades Sveriges passivitet i frågan för en "skandal".

Erkännandet ägde rum inför domare Judge John Gleeson i New York. Svensksomalierna riskerar nu upp till 15 års fängelse och utvisning från USA.

14 maj avslöjar den arabiska tv-kanalen Al Aan TV att Islamiska staten lagt beslag på ett flertal västerländska pass, bland annat svenska. Dessa används sedan av personer som liknar passens innehavare för att resa fritt. En talesman för Polismyndigheten, Stephan Ray, säger att svenska pass är extremt attraktiva att resa runt med:

"Det är ofta inga visumkrav för svenska medborgare, så passen genererar rätt mycket pengar för att sälja till ligor till exempel. Det är därför som svenska pass dyker upp i alla möjliga sammanhang. Säpo har sett att det finns svenskar som reser till bland annat Syrien, så det finns många förklaringar till varför svenska pass skulle hamna där."

Varje år anmäls omkring 60 000 svenska pass stulna eller borttappade och för ett år sedan bedömde polisen att omkring 180 000 är på vift i världen. På svarta marknaden kostar ett svenskt pass cirka 80 000 kronor. En del "tappar bort" ända upp till 20 pass, och ändå kan de utan problem kvittera ut nya. Förra året beslöt regeringen att tillsätta en utredning för att stoppa missbruket av svenska pass. Dagens Nyheter skrev:

"Polisen har också sett att passets verklige ägare väntar med att göra en anmälan så att en annan person hinner utnyttja det. Ett givet användningsområde är inom människosmuggling. En flykting som vill ta sig in i Schengenområdet får mot betalning tillgång till ett resedokument som godtas vid gränskontrollen. Trots att polisen alltså har starka misstankar om att de försvunna passen används inom organiserad brottslighet är det inte mycket man kan göra i dag."

I mars 2015 kom utredarens förslag:

"Att Sverige inom EU bör verka för att kontroll av biometrisk information i pass införs vid de yttre gränserna till hela Schengenområdet. I avvaktan på gemensamma regler för Schengenområdet bör en obligatorisk kontroll av fingeravtryck införas vid inresa till Sverige från tredje land. Kontrollen bör omfatta såväl svenska medborgares pass som utländska medborgares pass. På sikt bör det övervägas om en sådan kontroll ska ske även vid utresa.

Utredaren föreslår vidare att svenska medborgare som huvudregel endast ska ha rätt till tre vanliga pass under en femårsperiod. Därefter ska endast provisoriskt pass för särskild resa få utfärdas. Dessutom föreslås bland annat att giltighetstiden för pass till barn under sex år ska begränsas till två år och att giltighetstiden för pass till barn mellan sex och tolv år ska begränsas till tre år, samt att ett giltigt pass i normalfallet ska återkallas för en person som får ett provisoriskt pass utfärdat åt sig.

Förslaget om kontroll av biometerisk information i pass föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016."

Det är inte utan att man undrar varför folk ska kunna få tre pass under fem år, varför inte bara ett?

15 maj skriver docenten i socialantropologi vid Malmö högskola, Aje Carlbom, i Dagens Samhälle att Saudiarabien sedan 1970-talet aktivit spridit sin islamtolkning, wahhabismen/salafismen i Sverige. Exempelvis har den svenska koranöversättningen, Koranens budskap, delvis finansierats av saudiskt kapital.

Den första stora moské som byggdes i Sverige var Islamic Center i Malmö. I början av 1980-talet stod den färdig efter finansiering av Saudiarabien och Libyen. Carlbom skriver:

"Ungdomar som är aktiva i salafistiska grupper betraktar det omgivande samhället som en plats att islamisera. Swedish United Dawa Center (SUDC) missionerar såväl på gator och torg som på internet. De uppmanar blivande anhängare att sprida islam genom att lära sig en speciell 'säljteknik' som går ut på att 'kontrollera konversationen och undvika svåra situationer'." ...

"Globaliseringen har inneburit att islamism blivit en del av den politiska verkligheten i den sekulära nationalstaten. Internationella och nationella organisationer konkurrerar om att skaffa sig inflytande genom att sprida sina idéer hos såväl icke-muslimer som hos muslimer.

Förvånande nog är det ett område som i stort sett saknar journalistisk bevakning. Det är hög tid att ändra på det om vi vill förstå de sociala och politiska processer som pågår hos salafistiska och andra islamistiskt inspirerade svenska ungdomar."

17 maj avslöjar journalisten Per Gudmundson på sin blogg att en 17-årig predikant och nasheedsångare vid namn Mustafa Abu Aaliyah anslutit sig till Islamiska staten, IS. 10 maj publicerade han en video från kalifatet där han sjunger en hymn och poserar med automatvapen. Om sin tillvaro i gudsstaten skriver han:

"Jag önskar bara säga att jag önskar att ni kunde vara med mig här. Det är precis så perfekt och underbart som jag hade förväntat mig. Jag är vittne till att lagen här är enbart för Allâh och förståelsen är på metodologin av Salaf."

17-åringen heter egentligen Mustafa Suldan. Pappan är från Somalia och mamman en svensk konvertit, som bland annat grundat Lunds islamiska scoutkår. Tidigare i år försvann 17-åringen från sin gymnasieskola i Lund, universitetsstaden i södra Sverige varifrån polisen misstänker att också en 21-årig man har rest för att ansluta sig till IS.

18 maj släpps rapporten "Is the PA lying to Western donors?" av Palestinian Media Watch (PMW), som visar att Sverige och andra länder kan ha blivit lurade att tro att biståndspengar till Palestinska myndigheten inte längre går till terrorister. Medan PMW bjudits in till parlamenten i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna för att berätta mera om svindeln, meddelar Sveriges regering att man fortsätter ösa pengar över Palestinska myndigheten. I juni får de 40 miljoner kronor till anställdas löner och pensioner samt 30 miljoner till "insatser i Östra Jerusalem och särskilt utsatta samhällen på Västbanken". Trots att utrikesminister Margot Wallström i samband med Sveriges erkännande av Palestina sa att detta ger Sverige möjlighet att ställa större krav på Palestina, fortsätter alltså Sverige att kravlöst skicka miljonbelopp.

19 maj klubbas Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism igenom av Socialnämnden. Här sätts fokus på det påstådda behovet av socialt stöd till hemvändande jihadister. Dessa vill Stockholmspolitikerna "inkludera" i de vantrognas samhälle genom att ge dem hälsovård, arbete, bidrag och bostad. I beslutet står exempelvis:

"... när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser.

När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.)."

Som journalisten Per Gudmundson skriver på sin blogg ligger förslagen visserligen i linje med vad svenska experter föreslår, men det lär bli svårt för Stockholms stad att förklara för vanliga stockholmare varför hemvändande jihadister ska få hjälp med bostad, jobb, vård och bidrag "i synnerhet som strategin inte med ett ord nämner jihadisternas offer som knappast heller förlänas motsvarande omsorg".

Gudmundson noterar också att Stockholms stad förespråkar samarbete lokala aktörer, exempelvis Islamiska förbundet:

"En annan kommunikativ utmaning blir att att motivera varför Islamiska förbundet, som kan anses vara Muslimska Brödraskapets svenska gren, skulle vara lämpade att bekämpa jihadism. Muslimska Brödraskapets valspråk lyder 'Allah är vårt mål, profeten är vår ledare, koranen är vår lag, jihad är vår väg, och döden för Allahs ära är vår högsta strävan'. Det syriska Muslimska Brödraskapet strider i koalition med Jabhat al-Nusrah, som officiellt är al-Qaidas syriska gren."

Stadens borgerliga opposition röstade nej till det "inkluderande åtgärdspaketet":

"Människorna som kommit tillbaka efter att de begått folkmord ska inte få bostäder och jobb utan ska ställas inför rätta", sa oppositionsborgarråd Lotta Edholm (FP) i ett uttalande.

19 maj ber Sverige Turkiet om hjälp med att gripa tre svenska muslimer som tros vara på väg att ansluta sig till IS. De tre heter Mohamed Qadar, Yasmin Said Ahmet och Abdelmoumenne Amin Ghezali, och är hemmahörande i Örebro. Ghezali är ett bekant namn för svenskarna – hans storebror Medhi Ghezali satt 2,5 år på den amerikanska militärbasen Guantanamo misstänkt för att "utgöra ett hot mot USA", men släpptes efter försäkringar från Sverige. Sommaren 2009 greps han på nytt i Pakistan, misstänkt för terrorbrott, men släpptes igen. I fjol dömdes han till tio månaders fängelse för grovt bedrägeri och nu är alltså hans lillebror eftersökt i Turkiet. Abdelmoumenne Amin Ghezali, 20, är redan flerfaldigt dömd bland annat till 20 månaders fängelse för narkotikabrott och försök till rån av två svenskar.

19 maj släpper Statistiska Centralbyrån, SCB, en rapport som visar att Sveriges befolkning kommer att öka med tre miljoner människor fram till 2060. Redan nästa år antas 10 miljonerstrecket uppnås – och allt beror på massinvandringen som till största delen består av muslimer från Syrien. För närvarande kommer omkring 150 000 om året.

1975, året då Sveriges riksdag beslutade att landet skulle förvandlas från ett homogent svenskt till ett mångkulturellt land, bodde här strax över 8 miljoner människor – i princip alla var etniska svenskar. Om 15 år beräknas en tredjedel av befolkningen i arbetsför ålder (25-64 år) vara födda utomlands.

20 maj avslöjas att en 15-årig flicka, även hon från Örebro, under våren försökt resa till Islamiska staten. Hon stoppades dock i Turkiet sedan hennes föräldrar larmat polisen och är nu tillbaka i Sverige. Områdespolisen i det starkt muslimdominerade bostadsområdet Vivalla i Örebro, Fredrik Malm, sa till P4 Örebro att livet som gift kvinna i Syrien kan locka muslimska flickor som lever i en stark hederskontext. Den begränsade frihet de har i Sverige kan locka dem till Syrien där de utlovas status och ärbarhet som gift kvinna. Enligt polisen är det mycket som tyder på att någon hjälpt flickan att komma iväg: "Det är klart att det finns pengar med i spelet, att någon bidrar med det eller underlättar åtminstone att man kommer till flygplatsen. Men där har vi ingen klar bild över vem som finansierar."

20 maj skriver Svenska Dagbladet att en svensk trader som tjänat miljoner på Stockholmsbörsen sponsrat tre kurdiska män från Sverige som i förra veckan åkte till syriska Kurdistan för att slåss mot IS. Tradern sa att han valt att bidra med 100 000 kronor för att svenskarna ska kunna köpa utrutsning på plats. Pengarna ska gå till kläder, hjälmar och kikarsikten, men inte vapen.

Svenskarna slåss med den kurdiska YGP-gerillan som har kopplingar till partiet PKK – av många klassat som en terrororganisation. En av de tre, Rafael Kardari, förklarade för tidningen att han redan slagits med YGP två gånger, och nu ser fram emot slutstriden om det oljerika området Rovaja.

20 maj avslöjar Per Gudmundson att den irakiske imamen Ali Kamal Berzengi, bosatt i Stockholmsförorten Rinkeby, har ålagts anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan. Berzengi dömdes i oktober 2005 till fem års fängelse samt utvisning för förberedelse till terroristbrott. I april 2007 frigavs han villkorligt, men togs genast i förvar efter beslut från regeringen. Utvisningsbeslutet "gick inte att verkställa" så 2008 beslutade regeringen att Ali Kamal Berzengi skulle anmäla sig hos polisen fem dagar i veckan, ett arrangemang som upphörde i juni 2011.

Fram till i år har Berzengi alltså ansetts som ofarlig, och den nuvarande svenska bostadsministern Mehmet Kaplan har tidigare kampanjat för att ge Berzengi benådning, resning och permanent uppehållstillstånd. I början av 2015 begär Säkerhetspolisen plötsligt att imamen åter ska beläggas med anmälningsplikt hos polisen, en begäran som två domstolar nu beslutat om. Domstolen konstaterar att Berzengi "upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer" och att det föreligger "en konkret fara" för terroristbrott eller brott mot rikets säkerhet, varför anmälningsplikt enligt Säkerhetspolisens begäran är "nödvändigt av säkerhetsskäl".

22 maj framkommer det att svensksomaliern Billé Ilias Mohamed är hjärnan bakom en rekryteringsbas för jihadister i norra Stockholm. 30-åringen ska ha fått med sig minst 14 unga kvinnor och män till Islamiska staten i Syrien. Aftonbladet skrev:

"Billé Ilias Mohamed är välkänd i jihadistkretsar och av det svenska rättsväsendet. Hösten 2010 dömdes han och en annan man för stämpling till terroristbrott av Göteborgs tingsrätt. Rättegången var den första i sitt slag i Sverige och skapade enorm uppmärksamhet även internationellt. Enligt tingsrätten hade 30-åringen tränats av terroristgruppen al-Shabab i Somalia mellan 2007 och 2009. När han greps var han enligt åklagaren i färd med att planera en självmordsattack i Somalia.

I hans dator hittades ett jihadistmanifest skrivet av Anwar al Awlaki – mannen som beskrivs som al-Qaidas chefsideolog. Han kunde även kopplas till Munir Awad, som senare dömdes till 12 års fängelse för en planerad attack mot danska Jyllandsposten. De båda hade under flera års tid varit skrivna i samma lägenhet och bott ihop."

Domen överklagades och hovrätten ansåg att bevisen inte räckte. Därför friades Billé Ilias Mohamed och kunde trappa upp sin terrorverksamhet.

26 maj går integrationspolisen Ulf Boström i Göteborgs-Posten till attack mot det svenska rättsväsendet som struntar i att åtala de hemvändande IS-krigarna för terroristbrott. Han konstaterar att minst 50 svenska jihadister, kanske så många som 100, har kommit tillbaka till Sverige – inte en enda har åtalats enligt terroristbrottslagen. Polismannen som under många år har rört sig i de religiösa kretsarna säger:

"Det är helt obegripligt. Här har vi personnummer och namn på personer som åker ned till Syrien för att strida och vi vet om det. En del kommer hem och när de gör det så kan de få både vård och hjälp på olika sätt för att sedan åka ned igen. Sverige är ett av få länder, om inte det enda, där man kan resa så här. Danskarna kan ju inte åka, så de flyger från svenska flygplatser i stället."

Gatestone Institute står bakom de artiklar som skrivits av Ingrid Carlqvist till dags dato, men har inte längre någon koppling till henne.

Näraliggande ämnen:  Sverige
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv