• Amerikaner och européer vill inte erkänna att ledare som önskar fred måste förbereda sitt folk på kompromiss och tolerans. Den som vill sluta fred med Israel säger inte till folket att Klagomuren inte har någon religiös betydelse för judar, utan i själva verket är helig muslimsk egendom. De ledare för Palestinska myndigheten som anklagar Israel för "krigsbrott" och "folkmord" förbereder verkligen inte sitt folk för fred. Sådana anklagelser leder bara till att palestinierna blir ännu mer ilskna på Israel.

  • Om Yassir Arafat inte kunde acceptera det generösa erbjudande han fick av förre premiärministern Ehud Barak på Camp David-toppmötet 2000, hur ska då Mahmoud Abbas kunna göra några eftergifter åt Israel? Arafat sa att han avvisade erbjudandet eftersom han inte ville dricka te ihop den mördade egyptiske presidenten Anwar Sadat, den förste arabledare som slöt ett fredsavtal med Israel.

  • Ingen palestinsk ledare har mandat att sluta ett evigt fredsavtal med Israel. Ingen ledare i Ramallah eller på Gazaremsan har rätt att avsluta konflikten med Israel. Varje palestinier som vågar prata om eftergifter åt Israel fördöms genast som förrädare. De som tror att Abbas efterträdare, vem det än blir, kan göra verkliga eftergifter åt Israel lever i en illusion.

Det finns två huvudsakliga skäl till att palestinierna inte kommer att sluta ett verkligt och meningsfullt fredsavtal med Israel – åtminstone inte inom överskådlig framtid.

Det första skälet är en total brist på utbildning för fred. Det andra har att göra med att det inte finns någon ledare som är behörig – eller har mod nog – att ta sig an ett sådant riskfyllt uppdrag.

Amerikaner och européer som fortsätter prata om behovet av att få fart på den avstannade fredsprocessen i Mellanöstern bortser från dessa två faktorer. De fortsätter hävda att fred fortfarande är möjligt och att det är Israel som har bollen.

Amerikaner och européer vill inte erkänna att ledare som önskar fred måste förbereda sitt folk på kompromiss och tolerans.

Faktum är att det inte räcker att säga att de palestinska ledarna har misslyckats med att förbereda sitt folk för fred med Israel. Man borde säga att de under lång tid har hetsat sitt folk mot Israel – så till den milda grad att det blivit nästan omöjligt att tala om något slags kompromiss mellan israeler och palestinier.

Ända sedan den bildades har Palestinska myndigheten, PM, ägnat sin mesta energi och propaganda åt att delegitimera och isolera Israel. Ironiskt nog fortsatte denna hets till och med när PM förhandlade med Israel under ett försök att nå ett fredsavtal.

Den som vill sluta fred med Israel säger inte till sitt folk att Klagomuren inte har någon religiös betydelse för judar, utan i själva verket är helig muslimsk egendom. Man kan inte uppnå fred med Israel om man fortsätter förneka den judiska historien och dess kopplingar till landet. Ta till exempel det som PLOs Hanan Ashrawi sa som svar på uttalanden av president Barack Obama där han erkände den judiska historien: "Ännu en gång har han [Obama] tagit ställning för den sionistiska ideologin. Han tog ställning för den när han kom till vår region, talade om judarnas rätt till sitt land och att detta är en judisk stat."

Man kan aldrig få fred med Israel om man fortsätter säga till sitt folk och resten av världen att sionismen skapades i syfte att genomdriva det judiska projektet om världsherravälde. Och det var just vad Palestinska myndighetens ambassadör i Chile, Imad Nabil Jadaa, sa på en konferens i Santiago om israelisk-palestinsk fred.

Imad Nabil Jadaa, Palestinska myndighetens ambassadör i Chile, förklarade 15 maj att Sion vises protokoll (en antisemitisk förfalskning) innehåller bevis för en judisk plan om världsherravälde. I samma tal förklarade Jadaa att "det inte finns något judiskt folk" och att palestinierna inte erkänner existensen av ett sådant. (Bild: ISGAP video screenshot)

Det är omöjligt att få fred med Israel när PM säger till sitt folk att judarna använder vildgrisar för att driva bort de palestinska bönderna från sin mark och sina hem på Västbanken. Detta är vad PMs president Mahmoud Abbas sa vid en propalestinsk konferens i Ramallah.

Enligt PM har judarna också använt råttor för att driva bort arabiska invånare från deras hem i Gamla stan i Jerusalem. Den officiella palestinska nyhetsbyrån Wafa, som är direkt underställd Abbas kansli, hävdade i ett meddelande att "råttor har blivit ett israeliskt vapen för att förskjuta och utvisa arabiska invånare" från Gamla stan i Jerusalem. Nyhetsbyrån rapporterade: "Bosättare översvämmar Gamla stan med råttor ... de släpper ut råttorna för att öka deras [arabernas] lidande och tvinga dem att lämna sina hem och lämna stan."

Dessa budskap får palestinierna inte bara av Hamas, utan också från den Västfinansierade Palestinska myndigheten, som råkar vara Israels "fredspartner". Budskapen skickas ut via moskéerna, medierna och officiella uttalanden av PM-ledarna.

Och allt detta kommer ovanpå PMs världsomspännande kampanj för att isolera, delegitimera och demonisera Israel och israelerna. De PM-ledare och –företrädare som fortsätter anklaga Israel för "krigsbrott" och "folkmord" förbereder verkligen inte sitt folk för fred. Tvärtom leder sådana anklagelser bara till att palestinierna blir ännu mer ilskna på Israel.

Sådan uppvigling driver i själva verket allt fler palestinier in i den öppna famnen hos PMs rivaler, först och främst Hamas. Om man fortsätter säga till sitt folk att Israel inte vill ha fred utan bara försöker förstöra palestiniernas liv och stjäla deras land, finns det ingen möjlighet att palestinierna någonsin kommer att acceptera någon form av försoning, för att inte tala om fred, med Israel.

Ändå handlar det inte bara om brist på fredsutbildning eller anti-israelisk uppvigling.

Det är hög tid att det internationella samfundet erkänner att ingen palestinsk ledare har något mandat att sluta evig fred med Israel. Ingen ledare i Ramallah eller Gazaremsan har tillstånd att avsluta konflikten med Israel.

Om inte Yassir Arafat kunde acceptera det generösa erbjudande han fick av förre premiärministern Ehud Barak på Camp David-toppmötet 2000, hur ska då Mahmoud Abbas kunna göra några eftergifter åt Israel? Arafat sa den gången att han avvisade erbjudandet eftersom han inte ville dricka te ihop den mördade egyptiske presidenten Anwar Sadat, den förste arabledaren som slöt ett fredsavtal med Israel.

På många sätt har Abbas bara sig själv att skylla för den situation han befinner sig i i dag. Om man säger till sitt folk att man aldrig kommer att göra eftergifter, hur ska man då kunna skriva under ett fredsavtal med Israel?

De som tror att Abbas efterträdare, vem det än blir, kan göra verkliga eftergifter åt Israel lever i en illusion. Det är hög tid att erkänna att ingen nuvarande eller framtida palestinsk ledare har befogenhet att erbjuda minsta lilla eftergift åt Israel. Varje palestinier som vågar prata om eftergifter åt Israel fördöms genast som förrädare.

Detta är de två huvudskälen till att "fredsprocessen" i Mellanöstern kommer att fortsätta snurra i en ond cirkel. För att uppnå fred med Israel, måste man förbereda sitt folk för fred med Israel. Detta har Palestinska myndigheten låtit bli att göra. Och det är därför vi inte kommer att se ett mer moderat Palestina växa fram inom överskådlig framtid.

Näraliggande ämnen:  Israel, Palestinska Myndigheten
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv