• Vi förkastar tolkningar av islam som uppmanar till våld, sociala orättvisor och politisk islam. Vi inbjuder våra medmuslimer och grannar att ansluta sig till oss.

  • Vi tar avstånd från trångsynthet, förtryck och våld mot alla människor baserat på fördomar, inklusive etnicitet, kön, språk, tro, religion, sexuell läggning och könsidentitet.

  • Vi vill verka för sekulära styrelseformer, demokrati och frihet.

  • Varje individ har rätt att öppet utrrycka kritik mot islam. Idéer har inga rättigheter. Människor har rättigheter.

  • Vi står för fred, mänskliga rättigheter och sekulärt styre. Vi mottar ditt stöd med tacksamhet!

Inledning

Vi är muslimer som lever på 2000-talet. Vi står för en respektfull, barmhärtig och inkluderande tolkning av islam. Vi befinner oss i en strid om islams själ, och en islamisk reformation måste besegra den islamistiska ideologin, eller politisk islam, vilken söker skapa islamiska stater och ett islamiskt kalifat. Vi vill återerövra den progressiva anda som rådde då islam föddes på 600-talet och snabbspola den in i 2000-talet. Vi stödjer Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som antogs av Förenta nationerna 1948.

Vi förkastar tolkningar av islam som uppmanar till våld, sociala orättvisor och politisk islam. Ställda inför hotet om terror, intolerans och sociala orättvisor i islams namn, har vi funderat på hur vi kan påverka våra samhällen med hjälp av tre principer: Fred, mänskliga rättigheter och sekulära styrelseformer. I dag vill vi offentliggöra bildandet av ett internationellt projekt: den Muslimska reformrörelsen.

Runt om i världen finns modiga reformatörer, som gjort upp riktlinjerna för vår Deklaration för muslimsk reformation, ett levande dokument som kommer att utvecklas efter hand som vår resa fortsätter. Vi inbjuder våra medmuslimer och grannar att ansluta sig till oss.

DEKLARATION

A. Fred: Nationell säkerhet, kontraterrorism och utrikespolitik

1. Vi står för världsomspännande fred, kärlek och medkänsla. Vi tar avstånd från våldsbejakande jihad. Vi tror att vi måste bekämpa den ideologi som innefattar våldsam islamistisk extremism om vi ska kunna befria individer från förtryckets och terrorismens gissel, både i den muslimska världen och i Väst.

2. Vi står beskydd av människor av alla trosinriktningar och icke-troende, som söker befria sig från diktaturer, teokratier och islamistiska extremister.

3. Vi tar avstånd från trångsynthet, förtryck och våld mot alla människor baserat på fördomar, inklusive etnicitet, kön, språk, tro, religion, sexuell läggning och könsidentitet.

B. Mänskliga rättigheter: Kvinnors och minoriteters rätt

1. Vi står för mänskliga rättigheter och rättvisa. Vi stödjer jämlika rättigheter och värdighet för alla människor, inklusive minoriteter. Vi stödjer FNs Deklaration om mänskliga rättigheter.

2. Vi förkastar klantänkande, kaster, monarkier och patriarkat och anser att alla människor är jämlika utan födslorätt förutom de mänskliga rättigheterna. Alla människorär födda fria och jämställda i värdigheter och rättigheter. Muslimer har inte exklusiv rätt till "himlen".

3. Vi stöder jämställdhet för kvinnor, inklusive lika rättigheter till arv, vittnesmål, arbete, rörlighet, personliga rättigheter, utbildning och arbetsliv. Män och kvinnor har samma rättigheter i moskéer, bolagsstyrelser, ledarskap och i alla aspekter av samhällslivet. Vi tar avstånd från sexism och kvinnofientlighet.

C. Sekulärt statsskick: Yttrandefrihet och religion

1. Vi är för sekulära styrelseformer, demokrati och frihet. Vi är emot politiska rörelser i religionens namn. Vi separerar moské och stat. Vi är lojala mot de nationer där vi bor. Vi förkastar tanken på en Islamisk stat. Det finns inget behov att ett islamiskt kalifat. Vi motsätter oss institutionaliserad sharia. Sharia är ett mänskligt påfund.

2. Vi tror på livet, glädjen, yttrandefriheten och skönheten som finns överallt omkring oss. Varje Varje individ har rätt att öppet utrrycka kritik mot islam. Idéer har inga rättigheter. Människor har rättigheter. Vi förkastar blasfemilagar. De är en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten och religionen. Vi bekräftar varje individs rätt att delta i ijtihad, eller kritiskt tänkande, och vi önskar återuppväcka ijtihad.

3. Vi tror på religionsfrihet och alla människors rätt att uttrycka och praktisera sin tro, eller icke-tro, utan att riskera att utsättas för hot, förföljelse, diskriminering eller våld. Apostasi är inget brott. Vår ummah – vårt samhälle – består inte bara av muslimer, utan av hela mänskligheten.

Vi står för fred, mänskliga rättigheter och sekulärt styre. Vi mottar ditt stöd med tacksamhet!

Bekräftat denna dag, den fjärde i december, år tvåtusenfemton, av de grundare som undertecknat detta dokument nedan

#MuslimReform
Twitter: @TheMuslimReform
Facebook: Muslim Reform Movement
Mejl: MuslimReformMovement@gmail.com Webb: www.MuslimReformMovement.org

Skriv på vår deklaration på Change.org!

Undertecknat

Tahir Gora,
Författare, journalist, aktivist, Toronto, Canada

Tawfik Hamid
Islamisk tänkare och reformatör, Oakton, VA, USA

Usama Hasan
Imam, Quilliam Foundation, London, Storbritannien

Arif Humayun
Senior Fellow på American Islamic Forum for Democracy, Portland, OR, USA

Farahnaz Ispahani
Författare, före detta parlamentsledamot i Pakistan, Washington, D.C., USA

M. Zuhdi Jasser, M.D.
Ordförande, American Islamic Forum for Democracy, Phoenix, AZ, USA

Mohamad Jebara
Imam, Cordova Center, Ottawa, Canada

Naser Khader
Medlem av danska Folketinget, muslimsk demokratiaktivist, Köpenhamn, Danmark

Courtney Lonergan
Samverkansdirektör, American Islamic Forum for Democracy, professionell handledare

Hasan Mahmud
Shariaexpert, Muslims Facing Tomorrow, Toronto, Canada

Asra Nomani
Journalist, författare, Morgantown, WV, USA

Raheel Raza
Grundare, Muslims Facing Tomorrow, Toronto, Canada

Sohail Raza
Vicepresident, koalitionen för progressiva muslimska organisationer i Kanada

Salma Siddiqui
Ordförande, koalitionen för progressiva muslimska organisationer i Toronto, Kanada

få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv