• Den återupptagna kampanjen mot palestinier som misstänks ha sålt fastigheter till judar är också en del av en världsbild där all mark i området ägs av muslimer, och ingen muslim har rätt att ge upp en millimeter till en icke-muslim. Med andra ord – det är förbjudet för muslimer att sälja sitt hem eller sin mark till en jude eller kristen. Det skulle vara spiken i kistan för en palestinsk ledare att göra några som helst territoriella kompromisser i ett fredsavtal med Israel.

  • Kampanjen har väckt oro för att palestinierna kan komma att återuppta utomrättsliga avrättningar av misstänkta marksäljare.

  • "Marksäljarna borde veta att de inte kan undvika jordiska och andliga straff. De kommer inte att begravas på islamiska kyrkogårdar, deras familjer kommer att straffas och det kommer att vara förbjudet att gifta sig eller ha något som helst med familjemedlemmarna att göra." – Palestinska nationella arbetskommissionen i Jerusalem.

  • Denna kampanj ogiltigförklarar palestiniernas gamla påstående om att judar "olagligt beslagtar" arabägda fastigheter och mark i Jerusalem. Allt pekar på att judarna hellre betalar araberna reda pengar för egendom än att beslagta den illegalt.

En palestinsk muslim som begår "brottet" att sälja egendom till judar ska inte förvänta sig att bli begravd på en muslimsk kyrkogård. Giftermål med lokala palestinier är inte längre ett alternativ för denne brottslings familjemedlemmar, och om familjen ändå dristar sig att hålla bröllop kommer inga gäster att närvara.

Både levande och döda kommer således att få betala priset för detta "förräderi".

Detta är bara några smakprov på de bestraffningar som kommer att drabba palestinier i Jerusalem som säljer fastigheter till judar.

De senaste åtgärderna presenterades nyligen av en grupp palestinska aktivister i östra Jerusalem, som en del i en förnyad kampanj mot palestinier som befinns skyldiga till att ha sålt ett hus eller en bit land till en judisk person eller organisation.

Kampanjen, som har stöd av högt uppsatta företrädare för såväl Palestinska myndigheten, PM, som Hamas, ska ses i ljuset av en rad palestinska åtgärder för att stoppa israeliska försök att "judifiera" Jerusalem. Den återupptagna kampanjen är också en del av en världsbild där all mark i området ägs av muslimer, och ingen muslim har rätt att ge upp en millimeter till en icke-muslim. Med andra ord – det är förbjudet för muslimer att sälja sitt hem eller sin mark till en jude eller kristen.

Kampanjen har väckt oro för att palestinierna kan komma att återuppta utomrättsliga avrättningar av misstänkta marksäljare.

Även om aktivisterna bakom kampanjen inte öppet krävde att palestinier som säljer egendom till judar ska avrättas, visar erfarenheten att "misstänkta" ofta har kidnappats och dödats av sina egna.

Mellan 1996 och 1998, blev minst åtta palestinier som misstänktes ha sålt egendom till judar, eller misstänktes ha agerat mellanhänder i dylika transaktioner, bortförda och mördade av palestinska aktivister.

Palestinierna anser att försäljning av hus eller mark till judar är högförräderi. Palestinska myndighetens lagar och fatwor (islamiska religiösa påbud) förbjuder palestinier att sälja egendom till "alla privatpersoner eller företag med israeliskt medborgarskap, boende i Israel eller som agerar å dess vägnar".

2009 dömde en palestinsk domstol i Hebron Anwar Breghit, 59, till döden för att ha sålt mark till israeler. Även om straffet aldrig verkställdes, fyllde det sitt syfte: Att avskräcka andra från att genomföra liknande affärer med judar.

2014 drev Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas igenom ett regeringsbeslut med tillägg i brottsbalken angående försäljning av fastigheter. Straffen för försäljning av egendom till "fientliga länder" och deras medborgare skärptes ordentligt. Abbas beslut kom i kölvattnet av rapporter om att palestinier sålt hus i Silwanområdet i Jerusalem till judar.

2014 rapporterades det att palestinier sålt sina hus i Silwanområdet i Jerusalem (bilden) till judar. Detta fick Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas att utfärda ett regeringsdekret med tillägg i brottsbalken angående försäljning av fastigheter. Straffen för försäljning av egendom till "fientliga länder" och deras medborgare skärptes ordentligt. (Bildkälla: Wikimedia Commons/Gilabrand)

Men sälj-till-judar-bli-mördad-ekvationen är inte ny. 1998 dokumenterade Amnesty International mönstret: "Tortyr av dem som anklagas för att ha "kollaborerat" med Israel eller sålt land till israeler verkar vara regeln", stod det i rapporten.

"Mord, däribland möjliga utomrättsliga avrättningar, fortsatte förekomma. Tre marksäljare hittades döda i maj [1998] efter att [PMs] justitieminister Freih Abu Meddein aviserat att Palestinska myndigheten skulle börja tillämpa jordansk lag, vilken stipulerar dödsstraff för dem som anklagas för att ha sålt mark till judar."

Förra veckan skickade en palestinsk grupp, Nationella arbetskommissionen i Jerusalem, ut ännu en varning till palestinier misstänkta för inblandning i markaffärer med judar. På ett flygblad distribuerat i östra Jerusalem, skrev gruppen om religiös, ekonomisk och social bojkott mot misstänkta egendomsförsäljare och deras familjer.

"Vi kräver ytterligare åtgärder för att ta avstånd från och sätta press på mäklare och svaga människor bland palestinierna i Jerusalem. Vi kräver en total bojkott av dessa människor på alla nivåer – sociala och ekonomiska – och att man avstår från att ha med dem att göra inom handel eller köp eller försäljning eller att delta i deras glädje och sorg och i alla religiösa, nationella och kulturella sammanhang. Marksäljarna borde veta att de inte kan undvika jordiska och andliga straff. De kommer inte att begravas på islamiska kyrkogårdar, deras familjer kommer att straffas och det kommer att vara förbjudet att gifta sig eller ha något som helst med familjemedlemmarna att göra."

Gruppen, som består av flera olika palestinska aktivistgrupper och framträdande personer från östra Jerusalem, hotade också med att lägga upp bilder på och personlig information om marksäljare på sociala medier. Dessutom uppmanade man arabländer att neka inträde till personer som befunnits skyldiga till inblandning i fastighetstransaktioner med judar.

Hotet kom bara några dagar efter att flera palestinska familjer från Gamla staden i Jerusalem dragit igång en liknande kampanj riktad mot palestinier misstänkta för att ha bedrivit fastighetsaffärer med judar. Familjerna undertecknade vad man kallade "Dokumentet om Jerusalems löfte och dess förbund", i syfte att förhindra fastighetsaffärer med judar.

Dokumentet slår fast att den palestinier som blir påkommen med att sälja ett hus eller mark till judar ska anses "utesluten från staten och en förrädare gentemot Allah och hans profet". Det varnade också för att de som trotsar förbudet kommer att gå miste om en bön i moskén när han eller hon dör, och kommer inte att få bli begravd på en islamisk kyrkogård. Familjerna uppmanade Palestinska myndigheten och andra palestinska grupper och institutioner att vidta alla tillgängliga åtgärder för att "jaga ut kollaboratörerna och de som skyddar dem, avslöja dem och dra skam över dem oavsett deras inflytande och status".

Mustafa Abu Zahra, en framstående palestinsk affärsman från Jerusalem och en av hjärnorna bakom dokumentet, uppmanade Palestinska myndigheten att "avskräcka" alla som funderar på att delta i försäljning av arabiskägd egendom till judar.

En annan palestinsk företrädare, Najeh Bkeirat, som spelade en viktig roll i upprättandet av dokumentet, påstod att Israel arbetar för att "tömma Jerusalems Gamla stad på dess infödda invånare, precis som man redan gjort i Haifa, Jaffa och Akko."

Den pånyttfödda kampanjen mot palestinier som misstänks ha sålt egendom till judar innebär spiken i kistan för varje palestinsk ledare som kan tänka sig att göra några som helst territoriella kompromisser i ett fredsavtal med Israel. Insatserna är mycket, mycket höga: Förräderi mot Allah och profeten Muhammed står på spel.

"Detta dokument är ett varningsbudskap till Palestinska myndigheten och dess förhandlare, att de inte får ge upp ett enda gruskorn av Jerusalem och landet Palestina", förklarade den palestinske kolumnisten Ghassan Mustafa Al-Shami.

"Dokumentet är också ett meddelande till alla palestinska grupper att de måste vidta åtgärder för att jaga rätt på alla som funderar på att sälja mark och fastigheter i Jerusalem och på Västbanken, och se till att dessa ställs inför rätta för förräderi."

Slutligen – denna kampanj ogiltigförklarar palestiniernas gamla påstående om att judar "olagligt beslagtar" arabägda fastigheter och mark i Jerusalem. Allt pekar på att judarna hellre betalar araberna reda pengar för egendom än att beslagta den illegalt. Genom att stödja sådana här kampanjer skjuter Palestinska myndigheten än en gång sig själva inte bara i foten, utan också i huvudet.

Khaled Abu Toameh är prisbelönt journalist baserad i Jerusalem.

Näraliggande ämnen:  Israel, Palestinska Myndigheten
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv