• Det faktiska antalet brott begångna av migranter i Tyskland 2015 kan överstiga 400 000.

  • Rapporten innefattar inte data från Nordrhein-Westfalen, Tysklands folk- och migrantrikaste delstat. Nordrhein-Westfalens största stad är Köln, där hundratals tyska kvinnor sexattackerades av migranter på nyårsafton.

  • "I åratal har policyn varit att hålla allmänheten ovetande om den faktiska brottssituationen ... Medborgarna tas för idioter. Hellre än att berätta sanningen undviker de [statliga myndigheter] att ta ansvar och skyfflar över skulden på medborgarna och polisen." — André Schulz, ordförande i tyska Kriminalpolisförbundet.

  • 10 procent av de migranter som är på väg från kaoset i Irak och Syrien har nått Europa så här långt: "Mellan åtta och tio miljoner migranter är fortfarande på väg." — Gerd Müller, utvecklingsminister.

Migranter begick 208 344 brott under 2015, enligt en hemlig polisrapport som läckt till den tyska tidningen Bild. Siffran motsvarar en ökning på 80 procent jämfört med 2014, och runt 570 brott om dagen begångna av migranter, eller 23 brott i timmen, mellan januari och december 2015.

Det faktiska antalet migrantbrott är dock mycket högre, eftersom rapporten, skriven av den Federala kriminalpolisen (Bundeskriminalamt, BKA), bara räknar med uppklarade brott (aufgeklärten Straftaten). Enligt den tyska statistikbyrån Statista klaras bara runt hälften av alla brott som begås i Tyskland upp ett genomsnittligt år (Aufklärungsquote). Detta pekar på att det faktiska antalet brott begångna av migranter i Tyskland 2015 kan överstiga 400 000.

Dessutom innehåller rapporten – "Brott i samband med invandring" (Kriminalität im Kontext von Zuwanderung) – bara data från 13 av Tysklands 16 delstater.

Rapporten innefattar inte data från Nordrhein-Westfalen, Tysklands folk- och migrantrikaste delstat. Nordrhein-Westfalens största stad är Köln, där hundratals tyska kvinnor sexattackerades av migranter på nyårsafton. Det är oklart varför dessa brott inte finns med i rapporten.

Den saknar också uppgifter från Hamburg, Tysklands näst största stad, och Bremen, den näst största staden i Nordtyskland.

Vidare rapporteras många brott inte eller ignoreras medvetet: Makthavare över hela Tyskland har gett polisen uttryckliga order att se mellan fingrarna vad gäller migranters brottslighet, av allt att döma för att undvika att ge invandringskritiska åsikter bränsle.

Enligt rapporten begicks de flesta brotten av migranter från: Syrien (24 procent), Albanien (17 procent), Kosovo (14 procent), Serbien (11 procent), Afghanistan (11 procent), Irak (9 procent), Eritrea (4 procent), Makedonien (4 procent), Pakistan (4 procent) och Nigeria (2 procent).

Det vanligaste brottet bland migranter var stöld (Diebstahl): 85 035 fall 2015, nästan dubbelt så många som 2014 (44 793). På andra plats låg egendomsbrott och förfalskning (Vermögens- und Fälschungsdelikte): 52 167 fall 2015.

Dessutom var migranter under 2015 inblandade i 36 010 rapporterade fall av överfall, misshandel och rån (Rohheitsdelikte: Körperverletzung, Raub, räuberische Erpressung), ungefär dubbelt så många fall som 2014 (18 678). 2015 rapporterades också 28 712 fall där man underlåtit lösa giltig biljett på allmänna transportmedel (Beförderungserschleichung).

1 688 fall av sexuella övergrepp mot kvinnor och barn rapporterades, däribland 458 regelrätta våldtäkter och sexuellt tvång (Vergewaltigungen oder sexuelle Nötigungshandlungen).

Man kan också utläsa av rapporten att migranter misstänktes för 240 mordförsök (Totschlagsversuch) 2015, närapå en dubblering av de 127 fall som anmäldes 2014. I två tredjedelar av fallen var offer och förövare av samma nationalitet. 28 mord rapporterades: Migranter dödade 27 andra migranter, samt en tysk.

Avslutningsvis uppger rapporten att 266 individer misstänktes vara jihadister förklädda till migranter – 80 av dessa har sedermera avförts från misstankar, medan 186 fortfarande utreds. Infiltration av jihadister är enligt rapporten "en växande trend".

Rapporten väcker fler frågor än den besvarar. Det är till exempel oklart hur den tyska polisen definierar begreppet "migrant" (Zuwanderer) då man sammanställer kriminalstatistik. Syftar begreppet bara på dem som anlände till Tyskland 2015, eller på alla med invandrarbakgrund?

Om rapporten bara syftar på nyanlända – drygt en miljon människor kom till Tyskland från Afrika, Asien och Mellanöstern 2015 – innebär det att 20 procent av dessa är kriminella. Och om man ponerar att antalet brott begångna av migranter i själva verket är dubbelt så högt som det som anges i rapporten, innebär det att minst 40 procent av de nyanlända är brottslingar. Trots detta slår rapporten fast: "Den överväldigande majoriteten migranter är inte inblandade i brottslig verksamhet."

Av oklara skäl omfattar rapporten inte brott begångna av nordafrikaner, en grupp som länge utmärkt sig i kriminalsammanhang över hela Tyskland.

Polisen i Bremen griper fyra unga nordafrikanska kriminella, som terroriserat affärsinnehavare i området. (Bildkälla: Skärmdump från tevekanalen ARD)

I Hamburg uppger polisen att man är hjälplös inför en brottsvåg orsakad av unga migranter från Nordafrika. Hamburg är nu hem för över 1 000 så kallade ensamkommande unga (minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, MUFL), av vilka de flesta bor på gatan och ägnar sig åt allsköns brottslighet.

En konfidentiell rapport som läckt till den tyska tidningen Die Welt avslöjar att polisen i Hamburg i praktiken har kapitulerat inför migrantungdomarna, som är många fler än poliserna och fullständigt överväldigar dem. Dokumentet slår fast:

"Den minsta incident kan snabbt leda till aggressivt offensivt och defensivt beteende. Ungdomarna går samman i grupper, som ibland stöttar och ibland bekämpar varandra ...

"I förhållande till andra är ungdomarna ofta vanvördiga och i avsaknad av respekt för lokala sedvänjor och normer. De samlas framförallt i centrala staden, där de kan ses i princip varje dag. På dagtid hänger de mest i St. George-distriktet, men på kvällen har de sina aktiviteter i Binnenalster, Flora- och Sternschanzenparkerna och St Pauli [alla områden i centrala Hamburg]. De dyker ofta upp i grupper; upp till 30 ungdomar har setts på helgkvällar i St Pauli. Dessa höggradigt kriminella ungdomar uppvisar ett beteende gentemot polisen som kan karaktäriseras som aggressivt, respektlöst och nedlåtande. De signalerar att de inte bryr sig ett dugg om polisen...

"Ungdomarna blir snabbt iögonfallande, framförallt ägnar de sig åt ficktjuveri och gaturån. De gör också inbrott i hem och bilar, men brotten rapporteras ofta som hemfridsbrott eller vandalism, eftersom ungdomarna bara letar efter någonstans att sova. Snatteri som en metod att skaffa mat är vanligt. När de grips gör de motstånd och överfaller [polismännen]. Ungdomarna har ingen respekt för statliga institutioner."

Tidningen rapporterar att tyska myndigheter är motvilliga till att deportera ungdomarna till deras ursprungsländer eftersom de är minderåriga. Som ett resultat av detta kommer det fler minderåriga till Hamburg varje dag och kriminaliteten inte bara består, utan blir värre.

Samtidigt, i ett försök att rädda stadens turistindustri, gör Hamburgpolisen nu särskilda insatser mot väskryckare. Över 20 000 väskor – ungefär 55 om dagen – stjäls i staden varje år. Enligt Norman Großmann, chef för det federala poliskontoret i Hamburg, stjäls 90 procent av väskorna av män mellan 20 och 30 år med bakgrund i Afrika eller Balkan.

I Stuttgart kämpar polisen förgäves mot migrantgäng från Nordafrika som specialiserat sig på ficktjuveri.

I Dresden kontrollerar migranter från Algeriet, Marocko och Tunisien stadens legendariska Wiener Platz, ett stort torg som ligger mitt framför centralstationen. Där säljer de droger och länsar förbipasserandes fickor, oftast helt ostraffat. Polisens räder mot torget är helt meningslösa, då de migranter som grips genast ersätts av andra.

Tyska myndigheter har fått återkommande kritik för att man underrapporterar den verkliga magnituden av kriminaliteten i landet. Exempelvis uppger André Schulz, ordförande i tyska kriminalpolisförbundet Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK, att uppemot 90 procent av de sexbrott som begås i Tyskland inte syns i den officiella statistiken.

Han sa:

"I åratal har policyn varit att hålla allmänheten ovetande om den faktiska brottssituationen... Medborgarna tas för idioter. Hellre än att berätta sanningen undviker de [statliga myndigheter] att ta ansvar och skyfflar över skulden på medborgarna och polisen."

I ett försök att dämpa de ökande politiska spänningarna, gick Tysklands Federala myndighet för migration och flyktingar (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) 16 februari ut med budskapet att man bara väntar sig att 500 000 migranter ska komma till landet under 2016. Dock erkände BMF-chefen Frank-Jürgen Weise så sent som i december 2015 i en intervju med Bild att "den här siffran [500 000] är bara något vi använder för 'resursplanering', eftersom vi just nu inte kan säga något om hur många som kommer under 2016".

1 januari uppskattade Internationella valutafonden (IMF) att 1,3 miljoner asylsökande kommer att ta sig in i EU varje år 2016 och 2017.

I en intervju med Bild 9 januari, varnade utvecklingsminister Gerd Müller för att de största migrantvågorna mot Europa fortfarande ligger framför oss. Enligt ministern har bara 10 procent av de migranter som är på väg från kaoset i Irak och Syrien nått Europa så här långt: "Mellan åtta och tio miljoner migranter är fortfarande på väg."

Ytterligare en osäkerhetsfaktor: 18 februari möttes de högsta polischeferna från Österrike, Kroatien, Makedonien, Serbien och Slovenien – länder längs den så kallade Balkanrutten, via vilken hundratusentals migranter tar sig in i EU. Man kom överens om att koordinera transporterna av migranter från den grekisk-makedonska gränsen vidare till Österrike, som i sin tur skickar dem vidare till Tyskland.

Soeren Kern är Senior Fellow på New York-baserade Gatestone Institute. Han är också Senior Fellow for European Politics på Madridbaserade Grupo de Estudios Estratégicos/Strategic Studies Group. Följ honom på Facebook och Twitter. Hans första bok, Global Fire, kommer ut 2016.

Näraliggande ämnen:  Tyskland
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv