• En tysk domstol har beslutat att sju islamister som bildat en vaktpatrull för att övervaka efterlevnaden av sharialagar på gatorna i Wuppertal inte har brutit mot tysk lag utan endast utövat sin yttrandefrihet. Det "politiskt korrekta" beslutet, som kan överklagas, ger shariapolisen rätten att fortsätta framtvinga islamistiska lagar i Wuppertal.

 • Den självutpekade "shariapolisen" delade ut broschyrer som etablerade en "shariakontrollerad zon" i Wuppertal. Männen uppmanade både muslimska och icke-muslimska förbipasserande att besöka moskéer och avstå från alkohol, cigaretter, droger, hasardspel, musik, pornografi och prostitution.

 • Kritiker menar att fallen – särskilt de där tysk lagstiftning har tagit ett steg tillbaka i förmån för sharialag – vittnar om ett farligt intrång av islamistisk lag i det tyska rättssystemet.

 • I juni 2013 beslutade en domstol i Hamm att alla som ingår äktenskap enligt islamisk lag i ett muslimskt land och senare begär skilsmässa i Tyskland måste ta hänsyn till de ursprungliga villkoren som fastställts av sharialag. Denna dom är en milstolpe som legaliserar utövande av "talaq" enligt sharialagen, i vilken mannen uttalar frasen "jag skiljer mig från dig" tre gånger för att skilsmässan ska bli godkänd.

 • Ett växande antal muslimer i Tyskland förbigår medvetet tyska domstolar, och istället hanterar de sina dispyter i informella shariadomstolar som sprids snabbt i landet.

En tysk domstol har beslutat att sju islamister som bildat en vaktpatrull för att övervaka efterlevnaden av sharialagar på gatorna i Wuppertal inte har brutit mot tysk lag utan endast utövat sin yttrandefrihet.

Domen, som legitimerar sharialag i Tyskland, är ett av det växande antalet fall i Tyskland där tyska domstolar - med eller utan avsikt – främjar etablerandet av ett parallellt islamistiskt rättssystem i landet.

Den självutpekande "Shariapolisen" orsakade allmän upprördhet i september 2014 då de delade ut gula broschyrer som etablerade en "shariakontrollerad zon" i Elberfelddistriktet i Wuppertal. Männen uppmanade både muslimska och icke-muslimska förbipasserande att besöka moskéer och att avstå från alkohol, ciggaretter, droger, hasardspel, musik, pornografi och prostitution.

En tysk domstol har beslutat att sju islamister som bildat en vaktpatrull för att övervaka efterlevnaden av sharialagar på gatorna i Wuppertal inte har brutit mot tysk lag utan endast utövat sin yttrandefrihet. De åtalades under en lag som förbjuder bärandet av uniform i offentliga folksamlingar – en lag som ursprungligen utformades för att förbjuda nynazistiska grupper från att paradera i offentligheten.

Medborgargarden är anhängare av salafism, en våldsamt anti-västerländsk ideologi som öppet talar om att ersätta demokratin i Tyskland (och på andra platser) med en islamistisk regering som är baserad på sharialag.

Enligt det salafistiska synsättet är sharialagen överlägsen den sekulära, allmänna lagen eftersom den härrör från Allah, den enda legitima lagstiftaren, och är därför för evigt lagligt bindande för alla människor. Enligt den salafistiska världssynen är demokratin ett försök att förhöja den mänskliga viljan över Allahs vilja och den är därför en form av dyrkan som måste avvisas. Med andra ord är sharialag och demokrati oförenliga.

Wuppertals borgmästare Peter Jung sade att han hoppades att polisen skulle ta i med hårdhandskarna mot islamisterna: "Dessa personers avsikt är att provocera och skrämma och tvinga på folk deras ideologi. Vi kommer inte att tillåta detta".

Wuppertals polischef Birgitta Radermacher sade att "pseudopolisen" utgör ett hot mot lagstiftningen och att endast den polis som är utpekad och anställd av staten har rätten att agera som sådan i Tyskland. Hon tillade:

"Maktmonopolet ligger enbart hos staten. Uppförande som skrämmer, hotar eller provocerar kommer inte att tolereras. Dessa "shariapoliser" är inte legitima. Ring 100 [polisen] när ni möter dessa människor."

Wuppertals offentliga åklagare, Wolf-Tilman Baumert, hävdade att männen, som bar orangea västar prydda med orden "SHARIAPOLIS" bröt mot lagen som förbjuder bärandet av uniformer i offentliga folksamlingar. Lagen, som särskilt förbjuder uniformer som uttrycker politiska åsikter, utformades ursprungligen för att hindra nynazister från att paradera i offentligheten. Enligt Baumert är västarna olagliga eftersom de hade en "avsiktlig, uppskrämmande och militant" effekt.

Den 21 november 2016 beslutade dock distriktsdomstolen i Wuppertal att västarna tekniskt sett inte var uniformer, och utgjorde inget hot. Enligt domstolen kunde inte vittnen och förbipasserande känna sig skrämda av männen, och att åtala dem skulle inkräkta på deras yttrandefrihet. Det "politiskt korrekta" beslutet, som kan överklagas, ger shariapolisen rätten att fortsätta befästa islamistiska lagar i Wuppertal.

Tysk Domstol och Sharialag

Tysk domstol viker sig allt oftare för islamistisk lag eftersom antingen målsäganden eller svaranden ofta är muslimer. Kritiker menar att fallen – särskilt de där tysk lag har vikt sig för sharialagen – vittnar om ett farligt inkräktande av islamistisk lag i det tyska rättssystemet.

I maj 2016 erkände till exempel en appellationsdomstol i Bamberg äktenskapet mellan en 15-årig syriansk flicka och hennes 21-åriga kusin. Domstolen beslutade att äktenskapet var giltigt eftersom det ingåtts i Syrien, där sådana äktenskap är tillåtna enligt sharialagen, som inte har någon fast åldersgräns för äktenskap. Beslutet gjorde barnäktenskap enligt sharialag lagliga i Tyskland.

Fallet framkom efter att paret anlänt vid en flyktingförläggning i Aschaffenburg i augusti 2015. Centrum för ungdomars välfärd (Jugendamt) vägrade erkänna deras äktenskap och separerade flickan från sin make. Paret lämnade in en stämningsansökan och familjerättsdomstolen dömde till fördel för välfärdskontoret som agerade som flickans förmyndare.

Domstolen i Bamberg upphävde detta beslut. Den bestämde att äktenskapet var giltigt enligt sharialagen eftersom det redan hade fullbordats. Därför hade ungdomsvälfärdskontoret ingen rättslig auktoritet att separera paret.

Domen – som beskrevs som en "snabbkurs i syriansk-islamistisk äktenskapslag" – skapade en löpeld av kritik. Vissa anklagade domstolen i Bamberg för att ha tillämpat sharialag istället för tysk lag för att legalisera en sedvana som är förbjuden i Tyskland.

Kritiker av domen pekade på artikel 6 i introduktionshandlingen för tysk civilrätt (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB), som anger:

"Ingen annan stats rättsliga synvinkel får tillämpas där tillämpningen resulterar i ett utfall som är uppenbart oförenligt med de grundläggande principerna enligt tysk lag. Den är särskilt inte tillämningsbar om tillämpningen är oförenlig med fundamentala rättigheter."

Denna betingelse ignoreras dock ofta, tydligen i intresse av politisk korrekthet och multikulturalism. Sharialagen har sannerligen helt oreglerat inkräktat på det tyska rättssystemet i nästan två decennier. Några exempel inkluderar:

 • I augusti 2000 föreskrev en domstol i Kassel att en änka skulle dela hennes avlidna marockanska makes pension med en annan kvinna som han varit gift med samtidigt. Trots att polygami är olagligt i Tyskland beslutade domaren att de två fruarna skulle dela på pensionen, i enighet med marockansk lagstiftning.

 • I mars 2004 beviljade en domstol i Koblenz en Tysklandbosatt irakiers andra fru permanent uppehållstillstånd i landet. Rätten beslutade att efter fem år av polygamiskt äktenskap i Tyskland skulle det vara orättvist att förvänta sig att hon skulle återvända till Irak.

 • I mars 2007 citerade en domare i Frankfurt koranen i ett skilsmässofall som involverade en tysk-marockansk kvinna som upprepade gånger blivit misshandlad av hennes marockanska make. Trots att polisen beordrade mannen att hålla sig borta från frun fortsatte han att misshandla henne och mordhotade henne även vid ett tillfälle. Domare Christa Datz-Winter vägrade bevilja skilsmässan. Hon citerade Sura 4, vers 34 i koranen, som rättfärdigar "både mannens rätt att applicera aga på en olydig fru och etableringen av mannens suveränitet över frun". Domaren avlägsnades såsmåningom från fallet.

 • I December 2008 beordrade en domstol i Düsseldorf en turkisk man att betala hemgift på 30 000 euro (ca 290 000 kronor) till hans före detta svärdotter enligt sharialag.

 • I oktober 2010 beslutade en domstol i Köln att en iransk man skulle betala hemgift åt sin exfru på 162 000 euro (nästan 1.7 miljoner kronor), det nutida värdet av 600 guldmynt enligt det ursprungliga äktenskapskontraktet enligt sharialag.

 • I december 2010 beslutade en domstol i München att en tysk änka endast hade rätt till en fjärdedel av hennes bortgångna makes (som var född i Iran) egendom. Domstolen gav de andra tre fjärdedelarna av arvet till mannens släktingar i Tehran enligt sharialag.

 • I november 2011 lät en domstol i Siegburg ett iranskt par att skilja sig två gånger, först av en tysk domare enligt tysk lag, och sedan av en iransk präst enligt sharialag. Chefen för Siegburg distriktdomstol, Birgit Niepmann, sade att shariaceremonin "var en tjänst som tillhandahållits av domstolen".

 • I juli 2012 beordrade en domstol i Hamm en iransk man att betala hemgift åt sin före detta fru som en del av äktenskapsskillnaden. Fallet handlade om ett par som varit gifta enligt sharialag i Iran, utvandrat till Tyskland och sedan separerat. Som en del av det ursprungliga äktenskapsavtalet lovade mannen att betala hemgift åt sin fru till ett värde av 800 guldmynt, som skulle betalas på begäran. Domstolen beordrade mannen att betala 213 000 euro (ca 2 miljoner kronor), vilket är det nutida värdet av mynten.

 • I juni 2013 beslutade en domstol i Hamm att alla som ingår äktenskap enligt islamistisk lag i ett muslimskt land och senare begär skilsmässa i Tyskland måste tillgodose de ursprungliga villkoren som etablerats av sharialagen. Detta beslut legaliserade den sed enligt sharialagen där man utövar "talaq" och får en skilsmässa godkänd genom att mannen uttalar frasen "jag skiljer mig från dig" tre gånger.

 • I juli 2016 beordrade en domstol i Hamm en libanesisk man att betala hemgift åt sin frånskilda fru som en del av äktenskapsskillnaden. Fallet involverar ett par som gift sig enligt sharialag i Libanon, migrerat till Tyskland och senare separerat. Som en del av det urspringliga äktenskapsavtalet hade mannen lovat att betala hemgift åt frun på 15 000 dollar (cirka 137 000 kronor). Domstolen beordrade honom att betala det motsvarande beloppet i euro.

I en intervju med Spiegel Online sade islamexperten Mathias Rohe att existensen av parallella lagstrukturer i Tyskland är ett "uttryck av globalisering". Han tillade: "Vi tillämpar islamisk lag på samma sätt som vi tillämpar fransk lag".

Shariadomstolar i Tyskland

Allt fler muslimer förbigår medvetet tyska domstolar, och istället hanterar de sina dispyter i informella shariadomstolar som sprider sig snabbt runt om i landet. Enligt en uppskattning reglerar nu runt 500 shariadomare civila dispyter mellan muslimer i Tyskland – en utveckling som pekar på en etablering av ett parallellt islamistiskt rättssystem i landet.

A major reason for the growth in Sharia courts is that Germany does not recognize polygamy or marriages involving minors.

En viktig anledning till det ökade antalet shariadomstolar är att Tyskland inte erkänner polygamiska äktenskap eller äktenskap mellan minderåriga.

Det tyska inrikesdepartementet avslöjade nyligen i sitt svar på en förfrågan kopplad till informationsfrihetslagen att det är känt att vid den 31 juli 2016 bodde det 1475 gifta barn i Tyskland – inklusive 361 barn som var under 14 år. Det riktiga antalet barnäktenskap i Tyskland tros vara mycket högre än den officiella statistiken föreslår eftersom många av dem är dolda.

Polygami är, trots att det inte är tillåtet enligt tysk lag, vanligt bland muslimer i alla stora tyska städer. I Berlin, till exempel, uppskattas det att en tredjedel av de muslimska männen som bor i stadens Neuköllndistrikt har två eller fler fruar.

Enligt en utredande sändning av RTL, ett av Tysklands ledande mediaföretag, utnyttjar muslimska män som bor i Tyskland rutinmässigt välfärdssystemet genom att föra in två, tre eller fyra kvinnor från den muslimska världen till Tyskland för att sedan gifta sig med dem inför en muslimsk präst. Väl i Tyskland begär kvinnorna sociala förmåner, inklusive hjälp med kostnader för separata hem för dem själva och deras barn på grunderna att de är "ensamstående föräldrar".

Trots att bedrägerierna som begås av muslimska invandrare är en "öppen hemlighet" som kostar tyska skattebetalare miljontals euro varje år är myndigheterna ovilliga att vidta åtgärder på grund av den politiska korrektheten, enligt RTL.

Förbundskansler Angela Merkel förklarade en gång att muslimer måste rätta sig efter konstitutionen och inte sharialagarna om de vill bo i Tyskland. Senare sade justitieminister Heiko Maas:

"Ingen som kommer hit har rätten att prioritera deras egna kulturella värderingar eller religiösa tro över vår lag. Alla måste följa lagen, oavsett om de har vuxit upp här eller precis anlänt."

I praktiken har tyska ledare dock tolererat ett parallellt islamistiskt rättssystem som låter muslimer ta lagen i egna händer, ofta med tragiska konsekvenser.

Den 20 november 2016 band till exempel en 38-årig tysk-kurdisk man i Niedersachsen fast ett rep runt halsen på sin exfru och andra änden av repet band han fast vid sin bil. Sedan släpade han runt kvinnan på Hamelns gator. Kvinnan, som överlevde, befinner sig fortfarande i allvarligt tillstånd.

Tidningen Focus rapporterade att mannen var en "strikt religiös muslim som gifte sig och skilde sig med kvinnan enligt sharialag". Det tillades att "under tysk lagstiftning var de dock inte gifta". Bild rapporterade att mannen var gift "en gång under tysk lag och fyra gånger under sharialag".

Brottet, som har riktat uppmärksamhet mot problemet med sharialag i Tyskland, har oroat vissa medlemmar av politik- och medieetablissemanget.

Wolfgang Bosbach från Kristdemokratiska unionen (CDU) sade: "Även om vissa människor vägrar att erkänna det så har ett parallellt rättsystem etablerat sig i Tyskland. Denna handling visar ett tydligt förkastande av våra värderingar och vår rättsordning".

Den 23 november varnade Bild, nyhetstidningen med störst cirkulation i Tyskland, om att landet höll på att "kapitulera inför islamistisk lag". I en särskild "shariarapport" angav tidningen:

"Koalitionsavtalet mellan CDU och Socialdemokraterna från år 2013 lovade följande: "Vi kommer att stärka statens lagliga monopol. Vi kommer inte att tolerera illegal parallell rättvisa". Men ingenting har hänt."

I ett reportage skrev Franz Solms-Laubach, Bilds parlamentariska korrespondent:

"Om vi fortfarande vägrar tro det: Delar av Tyskland styrs av islamistisk lag! Polygami, barnäktenskap, shariadomare – under alltför lång tid har den tyska rättsstaten inte verkställts. Många politiker drömde om multikulturalism...

... Detta är inte en fråga om folklore eller främmande sedvänjor och traditioner. Det är en fråga om lag och ordning."

"Om rättsstaten misslyckas med att etablera sin auktoritet och kräver respekt, då kan den lika gärna förklara konkurs."

Soeren Kern är seniorforskare vid New York-baserade Gatestone Institute. Han är också seniorforskare i europeisk politik vid Madrid-baserade Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Följ honom på Facebook och Twitter.

Näraliggande ämnen:  Tyskland
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv