• "Allt sker på arabiska....Hierarkin bland de arabiska pojkarna skapar en mycket våldsam miljö....Jag har filmat en i synnerhet otäck mobbning av en somalisk pojke. Du kan se tårarna i hans ögon. De förstör honom, det är mycket våldsamt." — Från en avhandling skriven av Jalal El Derbas, Ph.D.

  • Danska lärare är de som åtnjuter minst respekt och blir beskrivna med respektlösa och förödmjukande termer.

  • "Jag säger inte att alla arabiska barn gjorde dessa otäcka saker, men vi har regelbundet bevittnat ett nedlåtande arabiskt språkbruk gentemot somalier och flickor." — Lise Egholm, tidigare rektor för Rådmandsgadeskolan i Köpenhamnn.

  • Oavsett om danska parlamentariker vill erkänna detta problem eller ej, så konfronteras dem med betydligt mer omfattande frågor än det med religiös uppvigling av radikala predikanter i moskéer.

Efter TV dokumentären "Sharia i Danmark" genererade danska myndigheter genom att avslöja hur utbredd predikan om sharia är i moskéer i Danmark, så slöt den danska regeringen i maj ett politiskt avtal om "initiativ riktade mot religiösa predikanter som strävar efter att underminera danska lagar och värderingar och som stödjer parallella juridiska system".

"Vi gör allt vi kan utan att underminera konstitutionen och internationella avtal", sade Bertel Haarder, kyrko- och kulturministern om det politiska avtalet.

Avtalet fokuserar sig på ett antal initiativ som är ämnade till att kompensera för åratal av negativa effekter som ett resultat av att sharia har tillåtits spridas i Danmark medan de flesta myndigheterna huvudsakligen ignorerade vad som hände. Delar av det nya initiativet kommer därför bli en kartläggning av alla existerande moskéer i Danmark.

Enligt det nya avtalet som kommer det att bli obligatoriskt för alla präster, imamer och andra som inte är delar av den danska kyrkan och som önskar att kunna utföra vigslar – men även utländska predikanter som söker uppehållstillstånd – att lära sig om dansk familjerätt, frihet och demokrati. I slutet av kursen så kommer alla deltagarna vara tvungna att skriva under skriftligt utlåtande om att de kommer att acceptera dansk lag, inklusive yttrandefrihet, religionsfrihet, jämlikhet för könen, frihet för sexuell läggning och icke-diskriminering av kvinnors rättigheter.

Regeringen kommer att undersöka möjligheter för att öka transparensen i utländska donationer till religiösa organisationer i Danmark, inklusive kontroll och om nödvändigt förebyggande av dessa donationer.

Som en del av detta arbete, presenterade regeringen den 4 maj en lag som gör det kriminellt at ta emot pengar från terrororganisationer som strävar efter att etablera eller driva institutioner i Danmark, inklusive skolor och moskéer.

En annan del av det politiska avtalet är etableringen av nationella listor med namn på utländska (icke-EU) resande religiösa predikanter som kommer att nekas inträde till Danmark med hänvisning till att de anses utgöra ett hot mot allmänheten och stabiliteten i Danmark. Predikanterna på listan kommer att nekas inträdesvisum och kommer att nekas inträde vid gränsen. Dessutom så kommer det också att etableras en icke-officiell lista med namn på denna typ av predikanter som är inte EU medborgare. Syftet med denna lista är att skapa medvetenhet om dessa predikanters existens i och med att EUs regler om rörelsefrihet innebär att dessa inte kan nekas inträde.

Den slutliga komponenten i avtalet är att kriminalisera vissa uttalanden. Enligt avtalet så kommer det att bli olagligt att uttryckligen stödja terror, mord, våldtäkt, våld, incest, pedofili, användning av våld och polygami som en del av religiös utbildning och oavsett om uttalandet var gjort privat eller offentligt. Både predikanternas aktiviteter och andra personers aktiviteter som uttalar sig som en del av den religiösa träningen, är inkluderade i kriminaliseringen.

Det politiska avtalet förväntas att bli lag när det danska parlamentet sammanträder efter sommarsemestern.

Danska parlamentariker är medvetna om att det kommer att bli svårt att mäta om dessa initiativ kommer att ha någon effekt – hur mäter du med säkerhet om en religiös predikant inte uttryckligen stödjer terror, mord, våldtäkt och pedofili såvida du inte håller dem under konstant övervakning? Men parlamentariker är inte desto mindre övertygade om att de nya initiativen kommer att han en effekt. " Detta kommer att ha en inverkan på vad folk kommer att acceptera från deras religiösa ledare", sade kyrko- och kulturminister Bertel Haarder.

En annan parlamentariker, Naser Khader som förefaller vara mer realistisk säger:

"Vi är alla medvetna om att det behövs fler initiativ. Men detta hindrar hatfyllda predikanter från att komma till Danmark, predikanter som endast vill komma här för att skapa konflikter mellan olika folkgrupper och som uppmuntrar till våld, incest och pedofili."

Efter att dokumentären "Sharia i Danmark" generade danska myndigheter, så har regeringen slutit ett nytt politiskt avtal, som den danska parlamentarikern Naser Khader stödde och sade att "det stoppar predikanter från att komma till Danmark, predikanter som endast vill komma här för att skapa konflikter mellan folkgrupper och som uppmanar våld, incest och pedofili".

Medan danska politiker har tagit ytterligare ett steg på en osäker väg som kan komma eller inte att lyckas förebygga ökningen av sharia i Danmark, så existerar det ett överflöd på andra problem, som lämnar en med intrycket att detta initiativ inte utgör mycket mer än ett symboliskt och alldeles otillräcklig lösning.

En färsk doktorsavhandling av Jalal El Derbas som rapporterades i den danska tidningen Berlingske Tidende, visar att i flera danska skolor med arabiska studenter, så använder mestadels pojkar det arabiska språket till att sexuellt och rasmässigt mobba andra elever men även deras lärare, i synnerhet flickor, somalier och etniskt danska lärare som inte förstår förolämpningarna som riktas mot dem på arabiska.

Enligt artikeln, så blev El Derbas chockad när han gick igenom videoklipp av 12- och 12-åriga barn i två olika danska skolor där majoriteten av eleverna har en minoritetsbakgrund. Syftet med hans avhandling var att undersöka möjliga orsaker till att tvåspråkiga pojkar som talar både danska och arabiska, fortsätter att hamna på efterkälken jämfört med andra danska elever. Han ville se vad dessa tvåspråkiga pojkar faktiskt gör i klassrummet. Videoklippen togs under en period av fem månader och visade en värld som karaktäriseras av en hierarki, sexuella och religiösa trakasserier, mobbning och rasism, där elevernas första språk, arabiska, spelade en central och ledande roll. Enligt El Derbas:

"Jag kunde se att eleverna använde arabiska som en hemlig kod och de använde det endast i negativt syfte att störa skolundervisningen. Om de inte vill göra skolarbete så började de helt enkelt tala arabiska. Skolorna var mycket flexibla och tillät eleverna att använda arabiska både i och utanför klassrummet. Men det enda denna frihet åstadkom var att elever gick över från danska till arabiska om de började slåss eller om läraren var i närheten och de inte ville att denne skulle förstå vad det talades om."

Videoklippen avslöjade också en hierarki som bestod av sexuella trakasserier och rasism, eftersom arabiska pojkar anser sig stå högre i hierarkin än flickor och somaliska elever.

"All mobbning sker på arabiska. Alla fula och elaka ord sägs på arabiska. De arabiska pojkarnas hierarki skapar en mycket våldsam miljö. Jag har videoklipp av mycket allvarliga sexuella trakasserier mot arabiska flickor och jag har filmat en i synnerhet otäck mobbning av en somalisk pojke. Du kan se tårarna i hans ögon. De förstör honom, det är mycket våldsamt."

Enligt El Derbas så importeras också slitningarna mellan sunni- och shiamuslimer till de danska skolorna. Majoriteten av pojkarna är sunnimuslimer som ser ner på shiamuslimska elever och en lärare som är shiamuslim kallas för "satan" eller "häxa", medan en sunnimuslimsk lärare tilltalas med respekt som "farbror" eller "tant". De danska lärarna är de som åtnjuter minst respekt och blir omtalade i nedlåtande och förödmjukande termer.

El Derbas betonade att eleverna kommer från ghettoliknande områden och säger:

"Många av lärarna har gett upp när det gäller att involvera föräldrarna på något sätt, men om detta problem skall kunna ändras så måste detta ske med föräldrarnas medverkan. Kanske skulle det hjälpa om föräldrarna turades om att vara närvarande i klassrummet så att de kunde se hur deras barn uppförde sig. De flesta av dem (föräldrarna) arbetar och studerar heller inte. Jag tror att detta skulle leda till en förbättring eftersom inga föräldrar kommer att acceptera att deras barn uppför sig på detta sätt".

Resultaten i avhandlingen kommer inte om någon överraskning för Lise Egholm som är numera pensionerad, men som under 18 år och fram till 2013, var rektor för Rådmandsgadeskolan i Köpemnhamn som har många arabiska elever.

"Jag säger inte att alla arabiska barn gör dessa fula saker," säger Egholm, "men vi har regelbundet bevittnat just fenomenet med användningen av nedlåtande arabiska ord mot somalier och flickor...Den största gruppen av barn talade då arabiska och orden som på arabiska betyder "hora" eller "kn---- din mamma" kände alla till."

I ett skriftligt uttalande till Berlingske Tidende, så skrev utbildningsministern Ellen Trande Nørby,

"Det är aldrig rätt att mobba, oavsett om det sker på danska, arabiska eller på ett tredje språk. Det är därför som jag har startat ett stort initiativ som har till syfte att förebygga och bekämpa mobbning. Lärarna måste skicka mycket starka signaler att alla barn skall trivas och att du måste behandla andra elever med respekt. Om några elever inte förstår detta och talar med ett "kodat språk" eller använder ett språk som exkluderar mobbar andra elever, så måste skolan agera. Danska är det språk som används för undervisning i Danmark och elever skall inte bli exkluderade eller mobbade på grund av användningen av parallellspråk i skolan".

Men vad utbildningsministern underlåter att nämna är att problem med denna typ av beteende kommer sannolikt inte att förbli i skolan men kommer oundvikligen att flyttas ut på gatorna. Och vad gör man då? Inga omfattande listor med radikala predikanter och lagar kommer förändra detta faktum.

Oavsett om danska parlamentariker är beredda att erkänna detta problem eller ej, så konfronteras dem med mycket mer omfattande saker än problemet med radikala predikanter som ägnar sig åt religiös uppvigling i moskéer. Intressant nog så har El Derbas resultat inte skapat någon debatt som på något vis påminner den som följde efter dokumentären "Sharia i Danmark". Det borde det göra.

Judith Bergman är en skribent, kolumnist, jurist och politisk analytiker.

Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv