Senaste analyser och kommentarer

Förintelsen av Iraks kristna minoritet

av Raymond Ibrahim  •  12 november, 2018

 • "Jag är stolt över att vara irakier, jag älskar mitt land. Men mitt land är inte stolt över att jag är en del av det. Det som drabbar mitt folk [kristna] är inget annat än folkmord ... Vakna!" – Fader Douglas al-Bazi, irakisk katolsk präst, Erbil.

 • "Om vi kontaktar myndigheterna så tvingas vi identifiera oss [som kristna], och vi är inte säkra på att en del av de som hotar oss inte är personer från de myndigheter som ska skydda oss." – Irakisk kristen man, om varför kristna i Irak inte vänder sig till myndigheterna för skydd.

 • Regeringsstöttade läroplaner framställer inhemska kristna som oönskade "utlänningar" trots att Irak var kristet i flera årtionden innan det övervanns av muslimer under det sjunde århundradet.

Enligt "World Watch List 2018"-rapporten så upplever kristna i Irak – det åttonde värsta landet i världen att vara kristen – "extrem förföljelse" och inte bara av "extremister". På bilden: En kyrka som bränts och förstörts i den kristendomsdominerade staden Qaraqosh, Irak. (Foto av Chris McGrath/Getty Images)

"En ny våg av förföljelse kommer att innebära slutet för kristendomen efter 2 000 år" i Irak, menade en irakisk kristen ledare nyligen. I en intervju för några veckor sedan diskuterade den kaldeiska ärkebiskopen Habib Nafali från Basra hur över ett årtionde av våldsam förföljelse i stort sett har förintat Iraks kristna minoritet. Sedan den USA-ledda invasionen år 2003 har den kristna befolkningen minskat från 1,5 miljoner till cirka 250 000 – en minskning på 85 %. Under dessa 15 år har kristna blivit bortförda, förslavade, våldtagna och slaktade, ibland genom korsfästning; en kyrka eller kloster har förstörts per 40 dagar i genomsnitt, sade ärkebiskopen.

Läs vidare

FN:s medlemsstater: Migration är en mänsklig rättighet

av Judith Bergman  •  11 november, 2018

 • Det kan inte betonas nog att denna överenskommelse inte handlar om flyktingar som flyr från förföljelse, eller deras rätt till skydd under internationell lag. Istället propagerar avtalet den radikala idén om att migration – av vilken anledning som helst – är något som bör främjas, stöttas och skyddas.

 • FN har inget intresse av att erkänna att dess avtal främjar migration som en mänsklig rättighet; fram tills nyligen har det inte debatterats särskilt mycket om det. En större debatt skulle kunna göra att hela projektet äventyrades.

 • FN:s medlemsstater ska inte bara öppna sina gränser för världens migranter, utan också hjälpa dem att välja och vraka bland länder genom att erbjuda dem omfattande information om varje land som de kanske önskar att flytta till.

Det nya FN-avtalet, som nästan alla medlemsstater planerar att skriva under i december, förespråkar den radikala idén om att migration – av vilken anledning som helst – är något som bör främjas, stöttas och skyddas. På bilden: Migranter promenerar över fält mot ett läger i byn Dobova, Slovenien, den 26 oktober 2015. (Foto av Jeff J Mitchell/Getty Images)

FN gör migration till en mänsklig rättighet i ett icke-bindande avtal som nästan alla FN:s medlemsländer kommer att skriva under vid en ceremoni i Marocko i början av december.

Det slutgiltiga avtalet, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration sätter, trots att det officiellt sett inte är bindande, "migration på den globala agendan. Det kommer vara en referenspunkt i åratal framöver och skapa riktig förändring på grunderna..." enligt Jürg Lauber, representant för Schweiz i FN – som ledde arbetet med avtalet tillsammans med representanten från Mexiko.

En direkt ironi är förstås att bara ett fåtal länder har så strikta inträdeskrav som Schweiz. Om man önskar att stanna i mer än tre månader så krävs det inte bara ett "uppehållstillstånd", utan "i ett försök att begränsa invandring från icke-EU/EFTA-länder så förelägger de schweiziska myndigheterna strikta årliga begränsningar för antalet uppehålls- och arbetstillstånd som godkänns för utlänningar."

Läs vidare

Asia Bibi: Pakistans rättsstatliga svek

av Giulio Meotti  •  6 november, 2018

 • "Jag begär att USA:s president, Donald Trump, ska hjälpa oss ut ur Pakistan." – Ashiq Masih, Asia Bibis make.

 • "Att ge Asia Bibi flygförbud är som att skriva under hennes dödsdom." – Wilson Chowdhry, ordförande för British Pakistani Christian Association.

 • Hädelselagarna i Pakistan "har använts för att rikta in sig på religiösa minoriteter, bedriva personliga vendettor och för egenmäktigt våld. Med knapphändig eller frånvarande bevisning blir det svårt för den åtalade att bevisa sin oskuld medan arga och våldsamma folkhoper försöker skrämma polisen, vittnen, åklagare, advokater och domare." – Amnesty International

På bilden: Ashiq Masih, make till Asia Bibi, tillsammans med deras dotter Eisham Ashiq, i en kampanj för Asias frigivning år 2015. (Bildkälla: HazteOir/Flickr)

Glädjen över Asia Bibis frikänning varade bara i knappt ett dygn. Den kristna fembarnsmamman från Pakistan tvingades tillbringa åtta år i fängelse, varav en stor del av tiden i väntan på avrättning, för "hädelse", innan Högsta domstolen frikände henne från alla anklagelser.

"Jag kan inte tro mina öron, ska jag ut nu? Kommer de verkligen släppa ut mig?" sa Asia Bibi i telefon efter den historiska domen, enligt nyhetsbyrån AFP.

Tyvärr bröt enorma muslimska protester omedelbart ut för att pressa regeringen till att skjuta upp hennes frigivning. Telefonnätet i vissa områden stängdes ned "av säkerhetsskäl". Kravaller gjorde att skolor i Islamabad, Pubjab och Kashmir stängdes. Vägar spärrades av, vilket gjorde delar av Islamabad, Lahore och andra städer förlamade. Kristna skolor uppmanade föräldrar att komma och hämta sina barn i rädsla för våld. Kyrkor blev varnade. Protestdeltagare höll i plakat som löd: "Häng Asia Bibi".

Läs vidare

Europas överlevnadskris

av Giulio Meotti  •  1 november, 2018

 • I denna existentiella utmaning, en nedåtgående spiral i vilken européerna veckar dö ut långsamt genom att avstå från att föröka sig, så verkar det som att Europa också har förlorat allt förtroende för sina hårt förvärvade värderingar från Upplysningen, såsom personlig frihet, logik och vetenskap istället för vidskeplighet, och separation mellan kyrka och stat. Dessa är avgörande om Europa verkligen vill överleva.

 • I västra Tyskland kommer nu 42 % av barnen under sex år från en migrantbakgrund, enligt Tysklands federala statistikkontor, skriver Die Welt.

 • "Om man ser till historien, där kyrkan sov, blev avledd från evangeliet, så drog islam nytta och kom in. Det är detta vi ser i Europa, att kyrkan sover, och islam smyger sig på ... Europa håller på att islamiseras, och det kommer att påverka Afrika." – Den katolska biskopen Andrew Nkea Fuanya i Kamerun.

I denna existentiella utmaning, en nedåtgående spiral i vilken européerna verkar dö ut långsamt genom att avstå från att föröka sig, så verkar det som att Europa också har förlorat allt förtroende för sina hårt förvärvade värderingar från Upplysningen, såsom personlig frihet, logik och vetenskap istället för vidskeplighet, och separation mellan kyrka och stat. Dessa är avgörande om Europa verkligen vill överleva. (Bildkälla: Pixabay)

"Möjligheten att Europa kan komma att bli ett museum eller en kulturell nöjespark för globaliseringens nyrika är inte helt otänkbart." Denna idé om Europa som en stor kulturell nöjespark framställdes av den framlidne historikern Walter Laqueur, som för sin framsynta prognos om Europas kris har kallats för "den oumbärlige pessimisten". Laqueur var en av de första som förstod att det nuvarande dödläget som kontinenten befinner sig i går långt bortom ekonomin. Poängen är att Europas starka dagar är förbi. På grund av de låga födelsetalen krymper Europa dramatiskt. Om den nuvarande trenden håller i sig så kommer Europas befolkning om hundra år, enligt Laqueur, att "bara vara en bråkdel av vad den är idag, och om två hundra år så kan vissa länder ha försvunnit".

Ledsamt nog så kommer "Europas död" allt närmare, den blir allt synligare och den diskuteras allt oftare av populära skribenter.

Läs vidare

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna backar sharialag om hädelser

av Soeren Kern  •  31 oktober, 2018

 • Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna – som har jurisdiktion över 47 europeiska länder, och vars domslut är juridiskt bindande för alla 28 medlemsstater i EU – har legitimerat en islamistisk lag om hädelser i syfte att "bevara den religiösa freden" i Europa.

 • Domslutet etablerar ett farligt juridiskt föredöme, ett som auktoriserar europeiska stater att minska yttrandefriheten om man anser att någon har yttrat sig förnedrande mot muslimer och därigenom utgör ett hot mot den religiösa freden.

 • "Med andra ord, min rätt att tala fritt är mindre viktig än att skydda andras religiösa känslor." – Elisabeth Sabaditsch-Wolff.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har beslutat att kritik mot Muhammed, Islams grundare, utgör hets mot folkgrupp och hat, och därför skyddas det inte av yttrandefriheten. På bilden: En rättssal på Europadomstolen i Strasbourg, Frankrike. (Bildkälla: Adrian Grycuk/Wikimedia Commons)

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har beslutat att kritik mot Muhammed, Islams grundare, utgör hets mot folkgrupp och hat, och därför skyddas det inte av yttrandefriheten.

Med detta beslut som saknar historiskt motstycke har den Strasbourgbaserade domstolen – som har jurisdiktion över 47 europeiska länder, och vars domslut är juridiskt bindande för alla 28 medlemsstater i EU – legitimerat en islamistisk hädelselag i syfte att "bevara religiös fred" i Europa.

Fallet handlar om Elisabeth Sabaditsch-Wolf, en österrikisk kvinna som år 2011 dömdes för att ha "talat nedsättande om religiös tro" efter att ha hållit en serie föreläsningar om farorna med det fundamentalistiska islam.

Läs vidare

Hur palestinier ljuger för européer

av Bassam Tawil  •  25 oktober, 2018

 • I Hamas och dess anhängares ögon är det helt okej för palestinier att kasta explosiva anordningar och brandbomber mot soldater, men det är helt oacceptabelt för soldaterna att försvara sig. Enligt de palestinska ledarnas skruvade logik så började allt när Israel sköt tillbaka.

 • De som skickade palestinierna för att sammandrabba med de israeliska soldaterna längs gränsen vid Gazaremsan är de enda som bär ansvar för att över 150 palestinier har dödats och ytterligare tusentals har skadats.

 • Palestiniernas mål är att Israel ska upphöra. Hela landet. Mahmoud Abbas anser att han kan uppnå detta mål genom att utkämpa ett diplomatiskt krig mot Israel i det internationella samhället – ett som syftar till att demonisera Israel och judar.

 • Frågan kvarstår återigen om huruvida det internationella samhället någonsin kommer vakna upp och inse att de palestinska ledarna tar dem för idioter. Europaparlamentets delegation som besökte Ramallah är ett bra test: Vad för budskap kommer dess medlemmar framföra där hemma; sanningen om den hänsynslösa och förtryckande Palestinska myndigheten eller lögnerna som de blivit matade med av Abbas och hans vänner?

Under dagarna innan den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas framförde sitt tal vid FN:s generalförsamling den 27 september så utförde hans säkerhetsstyrkor ett enormt tillslag mot hans kritiker och motståndare på Västbanken, under vilket över 100 palestinier anhölls. (Foto: FN/Cia Pak)

Palestinska myndigheten menar att man vill ha ett internationellt samhälle för att utöva påtryckningar på Israel om att "få ett slut på förtrycket mot palestinierna och internationell lagstiftning." Kravet framfördes till medlemmar i delegationen från Europaparlamentet som träffades den 8 oktober i Ramallah med Palestinska myndighetens premiärminister Rami Hamdallah. På mötet upprepade även Hamdallah Palestinska myndighetens uppmaning till att erbjuda "internationellt skydd" för palestinierna.

Hamdallahs uppmaning till Europaparlamentets representanter bör ses i sitt sammanhang av Palestinska myndighetens ledarskaps pågående kampanj av lögner och uppvigling mot Israel. Uppmaningen stinker dessutom av hyckleri och lurendrejeri.

Läs vidare

Turkiets revolution liknar Irans - fast i slowmotion

av A.J. Caschetta  •  22 oktober, 2018

 • SAVAK:s berömda fängelse, Evin, som en gång rymde så många som 5 000 av shahens politiska fiender rymde snart över 15 000 av Khomeinis.

 • Erdogan sa en gång att "demokrati är som en spårvagn. Man åker med tills man anländer till destinationen, sedan kliver man av". Det verkar som att han är framme vid sin destination.

 • Som premiärminister och sedan Turkiets president har Erdogans politik blivit allt mer fientlig gentemot USA:s intressen. Han kämpade för Gazaflottiljen, hjälpte Iran att transportera vapen in i Syrien och stred mot USA:s kurdiska allierade.

 • Föreställ dig hur världen hade varit om USA hade stationerat kärnvapen i Iran innan Khomeinis övertagande. Tänk hur världen kommer bli om Erdogan beslagtar USA:s kärnvapen.

Irans Ayatollah Ruhollah Khomeini (vänster) år 1978 och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan år 2018. (Bildkällor: Khomeini - Hulton Archive/Getty Images; Erdogan - Sean Gallup/Getty Images)

Att se Turkiets förvandling till en diktatorisk islamistnation under de senaste 16 åren har varit kusligt likt när vi såg Irans snabba fall år 1979 – fast i slowmotion. Medan Iran gick från en sekulariserad amerikanskallierad till en obeveklig fiende på bara några månader så har Turkiet tagit en liknande riktning, fast under ledning av en mer försiktig islamist, Recep Tayyip Erdogan, som har gått mycket långsammare framåt.

Läs vidare

Spanien: Islamiska Staten rekryterar i fängelser

av Soeren Kern  •  19 oktober, 2018

 • Gruppen – som Spaniens inrikesdepartement beskrev som en jihadistisk "fängelsefront" (frente de cárceles) – sysslade med rekrytering, indoktrinering och radikalisering av andra fångar, och även planering av nya jihadistattacker.

 • "Vi vill förbereda oss på jihad i Allahs namn. Jag har goda nyheter: jag har skapat en ny grupp, vi är villiga att dö för Allah när som helst. Vi väntar på att släppas från fängelse så att vi kan börja arbeta. Vi har män, vi har vapen och vi har måltavlor. Det enda vi behöver göra är att öva." – Mohamed Achraf, i ett brev som skrevs från fängelset till en annan intagen.

 • "Majoriteten av de individer som utreds har inte bara fortsatt vara aktiva i jihadistiska miliser, utan också blivit ännu mer radikala under deras tid i fängelset" – spanska inrikesdepartementet.

Den 1 oktober letade spansk kontraterroristisk polis igenom Mohamed Achrafs fängesecell i Campos del Río-fängelset i Murcia och upptäckte att han drev ett "disciplinerat och organiserat nätverk av jihadistiska fångar som sysslar med rekrytering och radikalisering av andra fångar, samt planering av attacker mot specifika måltavlor. (Bildkälla: Spaniens inrikesdepartement)

Spansk polis har avvecklat ett jihadistiskt nätverk som har opererat i över ett dussin spanska fängelser. Nätverket, som ska ha kopplingar till Islamiska Staten, etablerades och drevs av en av de mest obevekliga jihadisterna i det spanska fängelsesystemet – tydligen mitt framför näsan på fängelsemyndigheterna.

Nätverkets existens har gjort att man inte bara har ifrågasatt effektiviteten och säkerhetsprocedurerna vid spanska fängelser, utan även inom de spanska "avradikaliseringsprogrammen", som syftar till att "rehabilitera" islamistiska militanta för ett eventuellt "återinträde" i samhället.

Bland gruppens medlemmar fanns 25 jihadister i 17 olika fängelser (som står för över hälften av de 30 spanska fängelser som är utrustade för att rymma jihadistiska fångar), enligt inrikesdepartementet som gav upplysningar om den kontraterroristiska operationen den 2 oktober.

Läs vidare

"Mänskliga rättigheter" enligt Iran: Förfölj kristna

av Raymond Ibrahim  •  10 oktober, 2018

 • "Regeringen använder ofta det [anklagelsen om att man har 'agerat emot den nationella säkerheten'] mot omvända istället för anklagelser om apostasi ... i ett försök att undvika internationell granskning." – Morning Star News, 13 juli 2017.

 • Iran förföljer inte bara sina kristna minoriteter, utan försöker också tvinga dem att omfamna islam – trots Rouhanis skryt inför FN om att "Iran strävar inte efter att ... påtvinga sin officiella religion på andra ..."

 • "Rouhani vill bevisa att han är en ordentlig muslim genom att förfölja kristna ... Myndigheterna försöker utrota kristendomen, på samma sätt som Islamiska Statens grupp, fast smartare." – Iranska kristna som lever gömda, BosNewsLife, 7 september 2017.

 • "Om en fånges fall fick [internationell medie-] uppmärksamhet så slutade de tortera eller våldta den för att de visste att världen såg på ..." – Mohabat News, 23 oktober 2017.

Fram tills dess att Iran kan visa att det bryr sig om mänskliga rättigheter för alla – inklusive icke-muslimer som bor innanför landets gränser – så måste president Hassan Rouhanis upphöjda ord om rättigheter och palestinier ses för vad det är: hyckleri, lögner och en politisk agenda. (Foto av Drew Angerer/Getty Images)

I ett tal inför FN den 20 september 2017, ska den iranske presidenten Hassan Rouhani ha porträtterat sin regering som hängiven åt "måttlighet och respekt för mänskliga rättigheter, förmodligen som ett sätt att ge stöd åt sitt påstående om att Israel är "en rasistisk skurkregim som trampar på palestiniernas mest grundläggande rättigheter". Han tillade:

"Vi i Iran strävar efter fred och främjande av mänskliga rättigheter för människor och nationer. Vi har aldrig överseende med tyranni och vi försvarar alltid de utan röst. Vi hotar aldrig någon ... "

Man behöver bara titta på Irans kristna, som utgör 1 % av hela befolkningen, för att pröva dessa påståenden. Till skillnad från förföljelsen som andra kristna minoriteter upplever i nationer med muslimsk majoritet – vilken ofta ligger i händerna på muslimska individer, mobbar eller professionella terrorister - så är den största drivande faktorn för kristen förföljelse i Iran regeringen i sig.

Läs vidare

Är terrorkritik "psykisk sjukdom"?

av Guy Millière  •  8 oktober, 2018

 • En 615-sidig rapport som skrivits av en rådgivare till president Emmanuel Macron, Hakim El Karoui, släpptes nyligen. El Karoui är den som bestämmer vem som utformar de nya institutionerna i ett "Frankrikes Islam". Rapporten definierar islamism som en "ideologi som skiljer sig fullständigt från islam" och adresserar heller aldrig kopplingarna mellan islamism och terrorism. Rapporten insisterar även på det brådskande behovet av att sprida "det sanna islam" i Frankrike och tillämpa undervisning av arabiska i kommunala gymnasieskolor.

 • Rättens begäran om att Marine Le Pen ska genomgå en psykiatrisk utredning för att avgöra om hon är frisk indikerar att de franska myndigheterna kan hålla på att återuppliva den gamla sovjetiska tillämpningen av "psykiatri" för att tysta ned avvikande eller politiska motståndare.

 • Den juridiska offensiven mot Marine Le Pen inleddes faktiskt efter den ekonomiska offensiven. Även om Le Pen inte sätts i fängelse så verkar lagen ha använts för att öppna upp för möjligheten att utpeka henne som olämplig för Europaparlamentsvalet som ska äga rum i maj 2019.

Marine Le Pen (vid podiet), partiledare för Frankrikes högerextrema Rassemblement National, publicerade Twitterinlägg som var kritiska mot terroristgruppen Islamiska Staten, inklusive bilder på deras mördade offer. På grund av detta blev hon åtalad för brottet "spridande av våldsamma bilder", och beordrad av en domstol att genomgå en psykiatrisk utredning för att avgöra om hon är frisk. (Foto av Sylvain Lefevre/Getty Images)

Den 16 december 2015 jämförde en fransk journalist på en radiokanal med bred spridning Frankrikes högerextrema Rassemblement National med Islamiska Staten (ISIS) genom att säga att det finns en "gemenskapsanda" hos dem båda och att båda pressar sina anhängare till att "dra sig tillbaka in i sin egen identitet". Marine Le Pen, president för Rassemblement National, talade om en "oacceptabel felsägning", och bad radiostationen att få rätt att svara. Sedan publicerade hon Twitterbilder på kroppar som fallit offer för Islamiska Staten och tillade: "Detta är ISIS!"

Fransk media anklagade omedelbart henne för att visa upp "oanständiga" och "obscena" bilder, och kort därefter beordrade justitiedepartementet att hon skulle åtalas. Den 8 november 2017 hävde den franska nationalförsamlingen även hennes parlamentariska immunitet.

Läs vidare

Välkommen till fristaden Sverige!

av Judith Bergman  •  4 oktober, 2018

 • Feras, en illegal invandrare till att börja med – och en dömd brottsling, vars asylansökan Sverige hade gett avslag på – och som därför saknade juridisk rätt att stanna i landet, fick ändå denna rätt av den enda andledningen att han hade begått ett våldsamt hatbrott mot svenska judar.

 • Om man begår brott mot judar som "kan uppfattas som ett allvarligt politiskt brott riktat mot andra judar" så kan man vara berättigad att få asyl i Sverige. Rättigheterna för Sveriges sårbara judar spelar tydligen ingen roll längre.

 • I Sverige verkar det som att de "mänskliga rättigheterna" för utländska aspirerande mördare är viktigare än de mänskliga rättigheterna för laglydiga medborgare.

Synagogan i Göteborg, Sverige, som brandbombades den 9 december 2017. (Bildkälla: Lintoncat/Wikimedia Commons)

Befinner du dig i ett europeiskt land illegalt? Struntar i deporteringskrav för att istället anlägga bränder? Inga problem. Om landet du skulle skickas tillbaka till riskerar att skada dig (inga detaljer angivna) så är du välkommen att istället stanna i till exempel Sverige, begå fler brott och skada svenskar.

Hovrätten i Sverige upphävde nyligen deporteringsbeslutet mot en av tre dömda förövare i en anlagd brand mot en synagoga i Göteborg i december 2017, på grund av att det skulle vara en överträdelse av hans "grundläggande mänskliga rättigheter".

Den 22-åriga arabiska mannen, som är känd som Feras, från Gaza, befann sig i Sverige illegalt när han begick attentatet. Hans asylansökan hade fått avslag av migrationsverket; han hade tydligen blivit tillsagd att lämna landet (inget datum angett). Av oklara anledningar blev han inte deporterad, utan rör sig fortfarande fritt i Sverige.

Läs vidare

Finansiering av UNRWA: Blir europeiska skattebetalare förda bakom ljuset?

av Bassam Tawil  •  27 september, 2018

 • Irans årliga bidrag till UNRWA under de senaste åren har varit $2 000.

 • Iran spenderar flera miljarder dollar per år utanför sina gränser i Mellanöstern. Iran erbjuder vapen och pengar till terrorgrupper såsom Hamas, palestinsk islamistisk jihad och Libanons Hizbollah. Iran hjälper dessa grupper för att de vill förgöra den "zionistiska enheten". Iran lägger nu enorma resurser i Syrien för att hjälpa diktatorn Bashar Assad i sin kamp mot rebellerna, samt rejäla summor pengar på att hjälpa Houthimiliser i Jemen.

 • Libanons lagar behandlar palestinierna som en speciell grupp av utlänningar, och de förnekar dem vissa rättigheter som ges åt andra utlänningar. Palestinierna i Libanon blir inte bara förnekade grundläggande rättigheter som de libanesiska medborgarna och andra utlänningar har, utan de blir också nekade rättigheter som flyktingar under internationella konventioner.

 • Arabiska och muslimska stater skulle kunna börja fundera på sätt att hjälpa palestinierna få ett bättre liv istället för att sitta på flyktingförläggningar och vänta på välgörenhet från FN och andra västerländska länder. Eller lönar det sig mer att fortsätta be icke-arabiska och icke-muslimska stater om pengar?

I Libanon finns det nästan 500 000 palestinier, de flesta av vilka bor i ghetton som kallas för flyktingläger. De nekas inte bara grundläggande rättigheter som libanesiska medborgare och andra utlänningar har, utan de nekas också rättigheter som flyktingar under internationella konventioner. På bilden: Palestinska flyktinglägret Nahr al-Bared i Tripoli, Libanon. (Foto: Salah Malkawi/Getty Images)

Vid ett möte i Kairo denna månad uttryckte arabiska och muslimska utrikesministrar oro över FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingars (UNRWA) öde efter att den amerikanska administrationen bestämt sig för att kapa allt bistånd från USA till agenturen. Ministrarna "underströk vikten av att låta UNRWA fortsätta spela en viktig roll i att erbjuda humanitärt bistånd" till Palestinska "flyktingar". De varnade också för att det skulle förvärra krisen i Mellanöstern om man "skadade" UNRWA.

Om dessa arabiska och muslimska länder är så oroliga för UNRWA och de palestinska flyktingarna, varför kliver de inte in och fyller tomrummet och betalar för förlusten av den amerikanska finansieringen? Vad hindrar dem från att ta fram sina checkhäften och lösa denna "flyktingkris"?

Läs vidare

Kinas 'digitala' totalitära experiment

av Gordon G. Chang  •  25 september, 2018

 • Kinas "sociala poängsystem", som ger varje person ett betyg som konstant uppdateras baserat på observerat beteende är utformat för att kontrollera uppförande genom att ge det regerande kommunistpartiet möjligheten att dela ut straff och belöningar. Den före detta vicedirektören för statsrådets forskningscentrum för utveckling menar att systemet ska leda till att "misskrediterade personer blir bankrutt".

 • Tjänstemän hindrade Liu Hu, en journalist, från att flyga för att han hade lågt betyg. Enligt Global Times, som kontrolleras av kommunistpartiet, hade myndigheterna från och med april 2018 hindrat individer från att ta på 11,4 miljoner flygresor och 4,25 miljoner resor med snabbtåg.

 • Kinesiska tjänstemän använder listorna för att bestämma mer än bara åtkomst till plan och tåg. "Jag kan inte köpa fastighet. Mitt barn kan inte gå i privat skola", sa Liu. "Det känns som att listan hela tiden kontrollerar en."

Kinas president Xi Jinping är inte bara en auktoritär ledare. Han anser uppenbarligen att partiet måste ha total kontroll över samhället och att han måste ha total kontroll över partiet. Han tar Kina tillbaka till totalitarism när han strävar efter Mao-liknande kontroll över alla aspekter i samhället. (Foto av Lintao Zhang/Getty Images)

År 2020 planerar kinesiska tjänstemän att ha runt 626 miljoner övervakningskameror utspridda i hela landet. Dessa kameror kommer bland annat mata in information i ett nationellt "socialt poängsystem".

Detta system, när det är på plats om kanske två år, kommer att tilldela varje person i Kina ett betyg som konstant uppdateras baserat på observerat beteende. Till exempel kommer man om man går mot rött och det fångas på film få ett reducerat betyg.

Trots att tjänstemännen kanske hoppas på att folk inte längre kommer gå mot röd gubbe så verkar de ha mycket mer ondsinta ambitioner, såsom att se till att alla rättar sig efter Kommunistpartiets krav. Kort sagt ser det ut som att regeringen är fast beslutna att skapa det som The Economist kallade för "världens första digitala totalitära stat".

Det sociala poängsystemet kommer när det väl blivit fulländat säkerligen sträcka sig till utländska företag och individer.

Läs vidare

Tyskland: Antiinvandringsparti stiger kraftigt i popularitet

av Soeren Kern  •  18 september, 2018

 • AfD:s opponenter, som ofta stämplar partiet som "extremhöger" eller "extremistiskt" hävdar att partiets påstådda kopplingar till nynazistiska grupper utgör ett existentiellt hot mot Tysklands konstitutionella ordning. AfD:s supportrar svarar med att Tysklands politiskt korrekta etablissemang försöker, i rädsla för att förlora makt och inflytande, försöker bannlysa ett legitimt parti som har lovat att sätta de tyska medborgarnas intressen i första rummet.

 • "Migration är kärnan till alla problem." – Den tyska inrikesministern Horst Seehofer.

 • "Extremism kan inte bekämpas med uteslutande, utan genom att titta på fakta. De som vill nå de oroade medborgarna måste själva ta sig ur de ideologiska dikena." – Oswals Metzger i Tichys Einblick, en framstående tysk blogg.

På bilden: En marsch i tystnad, anordnad av Alternativ för Tyskland (AfD), till minne för offer för våldsamma brott som begåtts av migranter, den 1 september 2018 i Chemnitz, Tyskland. (Foto av Jens Schlueter/Getty Images)

Mordet på en tysk medborgare som begicks av två nekade asylsökande i Chemnitz, och polisens försök till mörkläggning av det, har bidragit till en kraftig ökning i stöd för antiinvandringspartiet Alternativ för Tyskland (AfD), som enligt en ny opinionsundersökning har tagit över efter Socialdemokraterna (SDP) som den andra starkaste politiska kraften i Tyskland.

Stödet för AfD har stigit till 17 %, medan stöd för SPD har minskat till 16 %. Alliansen med förbundskansler Angela Merkels kristdemokratiska union (CDU) och Kristna sociala unionen (CSU) ligger på 28,5 %, enligt en opinionsundersökning av Insa Institute som publicerades i nyhetstidningen Bild den 3 september.

Läs vidare

Italien och Ungern skapar "antiinvandringsaxel"

av Soeren Kern  •  12 september, 2018

 • "Vi är nära en historisk vändpunkt på den kontinentala nivån. Jag är förundrad över apatin hos den politiska vänstern som nu enbart existerar för att utmana andra och som anser att Milano inte bör ta emot en president från ett Europeiskt land, som om de kan bestämma vem som har rätt att tala och inte – och så undrar de varför ingen röstar på dem längre." – Italiens inrikesminister Matteo Salvini.

 • "Det här är det första av en lång serie möten som förändrar öden, inte bara för Italien och Ungern, utan för hela den Europeiska kontinenten" – Italiens inrikesminister Matteo Salvini.

 • "Vi behöver en ny EU-kommission som är engagerad i försvar av Europas gränser. Vi behöver en kommission efter EU-valet som inte straffar dessa länder – som Ungern – som skyddar sina gränser." – Den ungerska premiärministern Viktor Orbán.

Den ungerska premiärministern Viktor Orbán och den italienska inrikesministern Matteo Salvini träffas i Milano, Italien, den 28 augusti. (Bildkälla: videoskärmdump från RT France)

Den ungerska premiärministern Viktor Orbán och den italienska inrikesministern Matteo Salvini har lovat att skapa en "antiinvandringsaxel" som ska motverka den invandrarvänliga politiken inom EU.

Vid ett möte i Milano den 28 augusti lovade Orbán och Salvini att arbeta tillsammans med Österrike och Visegradgruppen – Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien – för att motsätta sig en invandrarvänlig grupp av EU-länder som leds av den franska presidenten Emmanuel Macron.

Orbán och Salvini strävar efter en koordinerad strategi inför valet i Europaparlamentet i mars 2019 för att besegra det invandrarvänliga Europeiska socialdemokraters parti (PES), ett paneuropeiskt parti som representerar nationella socialistiska partier från alla EU:s medlemsstater. Målet är att förändra den politiska kompositionen av europeiska institutioner, inklusive Europaparlamentet och EU-kommissionen, för att häva EU:s öppna migrationspolitik.

Vid en gemensam presskonferens sade Salvini:

Läs vidare

Denna hemsida använder cookies för att kunna erbjuda dig bättre tjänster.
För att få reda på mer, vänligen läs vår policy policy för integritet och cookies.