• En ny rapport från Robert Kochinstitutet (RKI), den federala regeringens centralinstitution för övervakning och förebyggande av sjukdomar, bekräftar en generell ökning i sjukdomar sedan 2015, då Tyskland tog emot ett tidigare oöverträffat antal migranter.

  • Vissa läkare säger att det faktiska antalet fall av tuberkulos är mycket högre än de officiella siffrorna indikerar och har anklagat RKI för att ha tonat ned hotet för att försöka undvika att ge bränsle åt anti-invandraråsikter.

  • "Runt 700 000 till 800 000 asylansökningar lämnades in och 300 000 flyktingar har försvunnit. Har de blivit undersökta? Kommer de från högriskländer? – Carsten Boos, ortopedisk kirurg, i en intervju med tidningen Focus.

En avvisad asylsökande från Jemen som erbjudits skydd vid en kyrka i norra Tyskland för att förhindra deportering kan ha smittat mer än 50 tyska barn med en mycket smittsam typ av tuberkulos.

Mannen, som tog skydd vid en kyrka i Bünsdorf mellan januari och maj 2017, var ofta i kontakt med barnen, ibland så unga som tre år gamla, som gick på daghem på samma plats. Han lades in på ett sjukhus i Rendsburg i juni och diagnostiserades sedan med tuberkulos – en sjukdom som inte förrän den senaste tiden har återkommit i det tyska medvetandet.

Lokala hälsomyndigheter menar att förutom barnen testas även föräldrar och lärare samt församlingsmedlemmar för sjukdomen, som kan utvecklas flera månader eller till och med år efter att man exponerats för den. Det förblir oklart om man utförde de obligatoriska undersökningarna på mannen när han först kom till Tyskland, eller om han är en av de hundratusentals migranter som fallit mellan stolarna.

Tuberkulosincidenten har skapat nytt medvetande kring den ökade risken för smittsamma sjukdomar i Tyskland sedan förbundskansler Angela Merkel släppte in runt två miljoner migranter från Afrika, Asien och Mellanöstern.

En ny rapport av Robert Kochinstitutet (RKI), den federala regeringens centralinstitution för övervakning och förebyggande av sjukdomar, bekräftar en generell ökning i sjukdomar sedan 2015, då Tyskland tog emot ett tidigare oöverträffat antal migranter.

Den Årliga Epidemiologiska Rapporten för Smittsamma Sjukdomar – som publicerades den 12e juli 2017 och bidrar med uppgifter om statusen för fler än 50 smittsamma sjukdomar i Tyskland under 2016 – erbjuder den första insynen i de offentliga hälsokonsekvenserna av den enorma ökningen av migranter i slutet av 2015.

Rapporten visar en ökning av fall i Tyskland av konjunktivit, botulism, vattkoppor, kolera, kryptosporidios, denguefeber, echinokockinfektion, enterohemoragisk E. coli, giardiasis, haemophilus influensa, hantavirus, hepatit, hemorragisk feber, hiv/aids, lepra, lusburen återfallsfeber, malaria, mässling, meningokocksjukdom, meningoencefalit, påssjuka, paratyphoid, röda hund, shigellos, syfilis, toxoplasmos, trichinellos, tuberkulos, tularemi, tyfus och kikhosta.

Tyskland har – i alla fall än så länge – lyckats undkomma det värsta tänkbara scenariot: de flesta av de tropiska och exotiska sjukdomarna som kommit in i landet via migranter har begränsats utan att ge upphov till massutbrott bland den allmänna befolkningen. Vanligare sjukdomar, många av vilka är direkt eller indirekt kopplade till massmigration, är dock på uppgång enligt rapporten.

Hepatit B, till exempel, har ökat med 300 % under de senaste tre åren, enligt RKI. Antalet rapporterade fall i Tyskland var 3006 år 2016, en ökning från 755 fall år 2014. De flesta fallen sägs röra sig om ovaccinerade migranter från Afghanistan, Irak och Syrien. Antalet fall av mässling i Tyskland har ökat med mer än 450 % mellan 2014 och 2015, medan antalet fall av vattkoppor, meningit, påssjuka, röda hund och kikhosta har också ökat. Migranter stod också för minst 40 % av de nya fallen av hiv/aids som identifierats i Tyskland sedan 2015, enligt en separat RKI-rapport.

Statistiken från RKI kan vara toppen av isberget. Antalet rapporterade fall av tuberkulos, till exempel, var 5915 år 2016, i jämförelse med 4488 fall år 2014. Detta är en ökning med över 30 % under perioden. Vissa läkare tror dock att det faktiska antalet fall av tuberkulos är mycket högre och har anklagat RKI för att ha tonat ned hotet i ett försök att undvika att ge bränsle åt anti-invandraråsikter.

I en intervju med Focus varnade Carsten Boos, en ortopedisk kirurg, om att tyska myndigheter har tappat räkningen på hundratusentals migranter som kan vara smittade. Han tillade att 40 % av alla tuberkulospatogener är resistenta mot många läkemedel och är därför farliga för allmänheten:

"När asylsökande kommer från länder med hög risk för tuberkulosinfektioner bör RKI, som Tysklands högst uppsatta organ för smittskydd, inte tona ned faran. Använder ett federalt institut politisk korrekthet för att dölja den obehagliga verkligheten?

"Media rapporterar att federalpolisen registrerade runt 1,1 miljon flyktingar år 2015. Runt 700 000 till 800 000 asylansökningar lämnades in och 300 000 flyktingar har försvunnit. Har de blivit undersökta? Kommer de från högriskländerna?

"Man får intrycket av att den vänstra handen i RKI inte vet vad den högra handen sysslar med."

Joachim Gauck, då Tysklands president, talar med läkare på en sjukmottagning för migranter den 26e augusti 2015 i Berlin-Wilmersdorf, Tyskland. (Foto av Jesco Denzel/Bundesregierung via Getty Images)

Tyska nyhetstidningar har publicerat en uppsjö av artiklar om migrantkrisens folkhälsodimension. Artiklarna citerar ofta medicinska yrkesmän med direkt erfarenhet av att ha behandlat migranter. Många erkänner att massmigrationen har ökat risken för smittsamma sjukdomar i Tyskland. Rubrikerna lyder bland annat:

"Flyktingar Bär Ofta med sig Sjukdomar till Värdlandet"; "Flyktingar Bär med sig Sällsynta Sjukdomar till Berlin"; Flyktingar i Hesse: Återkomst av Sällsynta Sjukdomars"; Flyktingar Bär Ofta med sig Okända Sjukdomar till Tyskland"; "Experter: Flyktingar tar med sig 'Bortglömda' Sjukdomar"; "Tre Gånger så Många Fall av Hepatit B i Bajern"; "Fall av Binnikemask i Tyskland Ökar med Över 30%"; "Smittsamma Sjukdomar: Flyktingar Bär med sig Tuberkulos"; "Tuberkulos i Tyskland på Uppgång Igen, Särskilt i de Stora Städerna: Orsakat av Migration och Fattigdom"; "Flyktingar Bär med sig Tuberkulos"; Fler Sjukdomar i Tyskland: Tuberkulosen är Tillbaka"; "Läkare Fruktar Tuberkulosrisken till följd av Flyktingströmmen"; "Märkbar Ökning av Tuberkulos i Baden-Württemberg: Migranter ofta Drabbade"; "Expert: Flyktingpolicyn Anledningen till Mässlingsutbrott"; "Skabb på Uppgång i Norra Rhen-Westfalen"; "Nästan Bortglömda Sjukdomar som Skabb Återvänder till Bielefeld"; "Kommer du i Kontakt med Flyktingar? Då Bör du vara Uppmärksam"; och "Flyktingar: En Uppsjö av Avvikelser."

Vid kulmen av migrantkrisen i oktober 2015 rapporterade Michael Melter, chefsläkare vid universitetssjukhuset Regensburg, att migranter kom till hans sjukhus med sjukdomar som knappt någonsin påträffats i Tyskland. "En del av sjukdomarna har jag inte sett på 20 eller 25 år", sade han, "och faktum är att många av mina yngre kollegor aldrig har sett dem".

Marc Schreiner, chef för internationella relationer i den tyska sjukhusfederationen (Deutschen Krankenhausgesellschaft), upprepade Melters oro:

"Det blir allt vanligare att man ser patienter på klinikerna med sjukdomar som man ansett vara utrotade i Tyskland, såsom skabb. Dessa sjukdomar måste diagnostiseras på ett pålitligt sätt, vilket är en utmaning."

Christoph Lange, en tuberkulosexpert på forskningscentret Borstel, sade att tyska läkare var obekanta med många av de sjuksomar som importerats av migranter: "Det skulle vara användbart att låta tropiska sjukdomar och andra sjukdomar som är ovanliga i våra liv spela en större roll i utbildningen av läkare."

Den tyska organisationen för gastroenerologi, matsmältnings- och metabolistiska sjukdomar höll nyligen i en vetenskaplig konferens i Hamburg för att hjälpa vårdpersonal diagnostisera sjukdomar som sällan påträffas i Tyskland, inklusive:

  • Lusburen återfallsfeber: Under de senaste två åren har minst 48 personer diagnostiserats med lusburen återfallsfeber, en sjukdom som inte påträffats i landet innan migrantkrisen år 2015, enligt RKI:s rapport. Sjukdomen, som överförs via klädlöss, har förekommit bland migranter från Östafrika som har rest i flera månader för att komma till Tyskland i bara en uppsättning kläder. "Vi hade alla glömt bort lusburen återfallsfeber", sade Hans Jäger, en Münchenbaserad läkare. "Sjukdomen har en dödssiffra på upp till 40 % om den inte upptäcks och behandlas med antibiotika. Symptomen liknar malaria: feber, huvudvärk, hudutslag."

  • Lassafeber: I februari 2016 avled en person som hade smittats i Togo, Västafrika, efter att ha mottagit behandling i Tyskland. Efter hans död kunde man bekräfta en infektion i en annan person som haft yrkesmässig kontakt med den avlidnes kropp. Personen behandlades vid en isoleringsanläggning och överlevde sjukdomen. Detta var den första dokumenterade överföringen av lassaviruset i Tyskland.

  • Denguefeber: Nästan tusen personer diagnostiserades med denguefeber, en myggburen tropisk sjukdom, i Tyskland under 2016. Detta är en ökning med 25 % jämfört med 2014, då 755 personer diagnostiserades med sjukdomen.

  • Malaria: Antalet personer som diagnostiserades med malaria ökade kraftigt år 2014 (1007) och 2015 (1063), men minskade något år 2016 (970). De flesta av de drabbade har blivit smittade i Afrika, i synnerhet i Kamerun, Ghana, Nigeria och Togo.

  • Echinokockos: Mellan 2014 och 2016 har fler än 200 personer i Tyskland fått diagnosen echonokockos, som är en binnikemaskinfektion. Detta är en ökning med runt 30 %. De drabbade har blivit smittade i Afghanistan, Bulgarien, Grekland, Kosovo, Irak, Makedonien, Marocko, Syrien och Turkiet.

  • Difteri: Mellan 2014 och 2016 har mer än 30 personer i Tyskland blivit diagnostiserade med difteri. De drabbade har smittats med sjukdomen i Etiopien, Eritrea, Libyen, Sri Lanka och Thailand.

  • Skabb: Mellan 2013 och 2016 har antalet personer som diagnostiserats med skabb i Norra Rhen-Westfalen ökat med nästan 3000 %.

Samtidigt är Tyskland mitt uppe i ett mässlingsutbrott som hälsomyndigheterna har kopplat till invandring från Rumänien. Runt 700 personer i Tyskland har diagnostiserats med mässling under det första halvåret av 2017, jämfört med 323 fall under hela 2016, enligt Robert Kochinstitutet. Mässlingsutbrottet har spridit sig till alla Tysklands 16 federalstater, förutom en: Mecklenburg-Vorpommern, en stat med en mycket liten migrantbefolkning.

Mässlingskrisens epicenter är i Norra Rhen-Westfalen (NRW), Tysklands mest befolkade stat och också den med högst andel migranter. Nästan 500 personer har diagnostiserats med mässling i NRW under det första halvåret av 2017. De flesta fallen har rapporterats i Duisburg och Essen, där en 37-årig trebarnsmamma dog av mässling i maj. Mässlingsutbrott har också rapporterats i Berlin, Köln, Dresden, Hamburg, Leipzig, München och Frankfurt, där ett nio månader gammalt spädbarn diagnostiserades med sjukdomen.

Den 1a juni 2017 godkände det tyska parlamentet en kontroversiell ny lag som kräver att förskolor ska informera tyska myndigheter om föräldrarna inte kan uppvisa bevis på att de har konsulterat en läkare om vaccination för sina barn. Föräldrar som vägrar rätta sig efter lagen kan få böter på 2500 euro (ca 23 850 kr). "Vi kan inte vara likgiltiga inför det faktum att folk fortfarande dör av mässling", sade den tyska hälsoministern Hermann Gröhe. "Det är därför vi stramar åt regleringen kring vaccination".

En del menar att den nya lagen inte sträcker sig långt nog; de vill att vaccinering ska bli obligatoriskt för alla i Tyskland. Andra säger att lagen har gått för långt och inkräktar på det integritetsskydd som garanteras av den tyska grundlagen. De tillägger också att föräldrarna, inte regeringen, bör bestämma vad som är bäst för deras barn. Konsekvenserna av förbundskansler Merkels öppna migrationspolitik fortsätter.

Soeren Kern är seniorforskare vid New York-baserade Gatestone Institute.

Näraliggande ämnen:  Migrantkrisen i Europa, Tyskland
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv