• Enligt domstolen är det nu brottsligt att peka på totalitära och grymma aspekter av islam. Det anses vara "kränkande och förnedrande" mot muslimer i Danmark och utgör därför "rasism". I praktiken innebär detta att domstolen blandar ihop något som möjligen skulle kunna utgöra hädelse med rasism.

  • Å andra sidan, när en dansk imam kallade judar "apor och grisars avkomma", polisanmäldes han för brott mot § 266b, men något åtal blev det aldrig.

  • I Danmark är det tydligen kriminellt att kritisera islam och "islamister", men att kalla judar "apor och grisars avkomma" och mana till mord på dessa inför en fullpackad moské (och kalla icke-muslimer i allmänhet för "djur") är helt riskfritt.

För ett par veckor sedan slog tingsrätten i Helsingör fast att det en dansk medborgare skrev på Facebook i november 2013 utgjorde ett brott.

Det radikala islamistpartiet Hizb ut-Tahrir arbetar för ett återupprättande av det islamiska kalifatet, och det var i en debatt om partiets aktiviteter i Danmark som mannen skrev: "Den islamiska ideologin är precis lika avskyvärd, äcklig och förtryckande som nazismen. Det massiva inflödet av islamister till Danmark är det mest förödande som har hänt det danska samhället i modern historia."

Enligt § 266b i den danska brottsbalken är det förbjudet och straffbart med böter eller fängelse att offentligt hota, förolämpa eller förringa en grupp på grund av ras, hudfärg, nationell eller etnisk härkomst, tro eller sexuell läggning.

Mannen bötfälldes 1 600 danska kronor (2 100 SEK), vilket gör det osannolikt att han tillåts överklaga domen – bötesbeloppet är så lågt att ett överklagande kräver särskilt tillstånd.

Helsingörs tingsrätt fann att mannens uttalanden om islam var "generaliserande yttranden" som var "kränkande och nedsättande gentemot anhängare av islam".

Domstolen nådde denna slutsats trots den åtalades vittnesmål, enligt vilket han poängterade att han specifikt skrivit "den islamiska ideologin", just för att göra åtskillnad mellan religionen islam och ideologin islam. Den åtalade förklarade att: "'Islamist' är en vedertagen benämning på extremistgrupper som begår brott mot mänskligheten och gör de mest fruktansvärda saker, medan islam är en fredlig religion."

Domstolen beslutade sig för att bortse från "den åtalades förklaring att en distinktion bör göras mellan ideologin islam och religionen islam".

Man resonerade som så att

"uttalandena den åtalade har gjort ska ses i en samhällelig och historisk kontext hösten 2013, och i denna kontext ser rätten uttalandena om 'ideologin islam' såsom åsyftande islam generellt och inte bara den extrema delen av islam. I detta avseende har rätten vidare betonat att de citerade uttalandena skrevs 29 november 2013 klockan 17.13 och att 17.27 samma dag – vilket försvaret påpekade – skrev den åtalade i samma [Facebook] tråd att 'islam vill missbruka demokratin i syfte att avskaffa demokratin'".

För den skeptiske läsaren, bör det påpekas att vad rätten troligtvis menade var att 2013 hade islamismen som ideologi inte manifesterat sig genom terror i Danmark och Europa på samma sätt som i dag, några år senare. Detta är givetvis nonsens, vilket den åtalades advokat Karoly Nemeth påpekade: "Jag menar att rätten ger uttryck för en brist på förståelse för historiska sammanhang. Ideologin islam har existerat i över 1 000 år", sa han.

Enligt detta domstolsbeslut är det alltså "kränkande och förnedrande" mot danska muslimer att peka på totalitära och grymma aspekter av islam, och det är därför att betrakta som rasism. I praktiken innebär detta att domstolen blandar ihop något som möjligen skulle kunna utgöra hädelse med rasism. Men trots att domen är felaktig på alla tänkbara sätt, lyckades domstolen åtminstone få ett rätt: Man vägrade göra skillnad på islam som ideologi och islam som religion. Åklagaren Bente Schnack menade att det kvittade om den åtalade talade om ideologin eller religionen islam. "Det är rätt svårt att se någon skillnad", sa hon.

Trots att domen fått mycket kritik i Danmark, menar två ansedda danska juridikprofessorer att den är korrekt. Den ene, Gorm Toftegaard Nielsen, sa att: "§ 266b handlar om att utsätta en grupp människor för hat genom att hota, förolämpa eller förminska dem. När man buntar ihop islamister med nazister är det knappast en komplimang."

Då uppstår följande fråga oundvikligen: Sedan när ska den allmänna debatten begränsas till att bara ge varandra komplimanger?

Professorn fortsatte: "När han [den åtalade] talar om 'det massiva inflödet av islamister', kan det lätt tolkas som att dessa människor är lika omoraliska som nazisterna... Det är inte snällt att jämföra de två grupperna. Men det gör han indirekt och det innebär att han utsätter en grupp för hat."

Det den danska domstolen nu gjorde har länge efterlysts av den 57 medlemsländer starka Organization of Islamic Cooperation: Man dömde enligt islamiska blasfemilagar, vilka gör det brottsligt att kritisera religion. FNs Människorättskommissions resolution 16/18 gör också precis detta, även om den inte är bindande utom för länder som själv vill att den ska vara det. Överträdelser som den i Danmark är straffbara. UNHRC-resolutionen, tidigare känd som "Förtal av islam", ändrades i senare versioner – gissningsvis för att göra den lite mer lättsmält – till "Förtal av religioner".

Å andra sidan, när den danske imamen Mohamed Al Khaled Samha kallade judar "apor och grisars avkomma" i oktober 2014 polisanmäldes han visserligen för brott mot § 266b, och polisen utredde, men något åtal blev det aldrig såvitt Gatestone har kunnat utröna. (Intressant nog fanns denne imam med i den grupp som reste till Mellanöstern för att piska upp anti-dansk opinion i kölvattnet av Jyllands-Postens Muhammedteckningar.) I den aktuella predikan sa Samha också: "Palestina har alltid varit och kommer alltid att vara ett islamiskt land. Det är det land där det stora slaget ska utkämpas, där muslimer ska bekriga judarna, och träden och stenarna kommer att säga: 'Å muslim, å Allahs tjänare! Det finns en jude bakom mig. Kom och döda honom.'"

I juli 2014 bad en annan imam, Abu Bilal Ismail från moskén i Grimshøj, för alla judars död i en predikan i Berlinmoskén. "Å Allah, förgör de sionistiska judarna. De är ingen match för dig. Räkna dem och döda varenda en. Skona inte en enda", sa Ismail. Även detta anmäldes till den danska polisen, som dock inte agerade mot denna imam heller.

I stället var det tyska myndigheter som väckte åtal. I december 2015 dömdes han att betala 10 000 euro (runt 98 000 kronor) i böter för att ha eldat på hat mot både judar och icke-judar i Tyskland. Domstolen i Berlin menade att Ismail gjorde "judar till föremål för hat, liksom alla andra icke-muslimska grupper som bor i Tyskland".

Den tyska domstolen slog också fast att den Libanonfödde imamen hade visat djupt förakt för USA och Europa i sin predikan, och att hans angrepp på den europeiska civilisationen och sionister uppfyllde kriterierna för hets. I domen stod att Ismail ansåg att judar är "brottslingar som dödar profeter och barn, och judar är värre än vilda djur i djungeln", och att "Allah borde döda judar". Eftersom Ismail redan dömts i Tyskland, och en person inte kan straffas två gånger för samma gärning, bestämde danska polisen sig för att inte utreda fallet vidare.

En annan högst ironisk händelse i samband med § 266b gäller Hajj Saeed, som hatpredikade mot judar i Köpenhamnsmoskén 13 februari 2015. Det var faktiskt den predikan som terroristen Omar Abdel Hamid El-Husseini närvarade vid dagen innan han mördade Dan Uzan vid Köpenhamns synagoga. I predikan sa Saeed att den västerländska, "otrogna" civilisationen har lett muslimer till en "avgrund av förfall och korruption och har tagit ifrån dem deras mänsklighet och reducerat dem till djur". Han manade muslimer att bekriga judar:

"Vår profet Muhammed hade judiska grannar i Medina. Talade han om närmare band, harmoni och dialog med dem – på det sätt som FN och de som ropar på försoning mellan det som är sant och falskt? Eller sa han åt dem att dyrka Allah? När de bröt sitt löfte och inte tog till sig hans kallelse, nå, då vet ni vad han gjorde med dem... Han förklarade krig mot judarna."

Danska polisen utredde imamen och rekommenderade att riksåklagaren skulle åtala under § 266b, för hat och hot mot en viss grupp på grund av etnicitet – i det här fallet judar. Danske riksåklagaren tyckte dock av oklara skäl inte att detta var något man kunde väcka åtal för.

Den aktuella moskén, Masjid Al-Faru, har kopplingar till islamistpartiet Hizb ut-Tahrir och imamen Hajj Saeed anses vara en av partiets "stjärnor i vardande" i Danmark.

För att vara rättvis ska man komma ihåg att Hizb ut-Tahrirs dåvarande talesperson, Fadi Abdullatif, dömdes 2002 för brott mot § 266b, när hans organisation delade ut flygblad mot judar med texten: "Och döda dem, varhelst ni finner dem, och fördriv dem varifrån de fördrivit er."

Medlemmar av islamistorganisationen Hizb ut-Tahrir kräver ett världsomspännande islamiskt kalifat under en demonstration i Köpenhamn 2006. (Bildkälla: Wikimedia Commons/Epo)

Efter terrorattackerna i Köpenhamn i februari 2015 – mot synagogan där Dan Uzan mördades och restaurangen Krudttønden där filmregissören Finn Nørgaard mördades – gick Hizb ut-Tahrir ut och uppmanade muslimer att inte fördöma attackerna, utan i stället "sätta saker i deras rätta sammanhang".

I Danmark är det tydligen kriminellt att kritisera islam och "islamister", men att kalla judar "apor och grisars avkomma" och mana till mord på dessa inför en fullpackad moské (och kalla icke-muslimer i allmänhet för "djur") är helt riskfritt.

Judith Bergman är skribent, krönikör, advokat och politisk analytiker.

Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv