• Kritiker av Tysklands öppna invandringspolitik varnar för att den senaste tidens kraftiga ökning i landets muslimska befolkning – som år 2016 översteg sex miljoner för första gången – redan har förändrat landets ansikte för alltid.

  • Priset för att återställa Tysklands demografiska nedgång verkar vara den fortsatta islamiseringen av Tyskland under skenet av multikulturalismen.

  • Med en födelsesiffra på 1,6 födslar per kvinna, långt under ersättningssiffran på 2,1, kommer Tyskland att behöva en permanent tillströmning av 300 000 migranter per år för att hålla den nuvarande befolkningsnivån stabil fram till år 2060, enligt rapporten.

  • "Vi importerar islamistisk extremism, arabisk antisemitism, andra människors nationella och etniska konflikter, samt en skiljande förståelse för samhälle och lag. Tyska säkerhetstjänster klarar inte av att hantera dessa importerade säkerhetsproblem och de resulterande reaktionerna från den tyska befolkningen." – Läckt tyskt underrättelsedokument.

  • För mer än ett årtionde sedan varnade historikern Bernard Lewis för att om de nuvarande migrationstrenderna skulle fortsätta skulle Europa vara islamskt vid slutet av 2000-talet. Tysklands politiska elit går i täten för att få denna förutsägelse att inträffa.

Tyskland kommer att behöva ta in 300 000 migranter årligen under de nästkommande 40 åren för att förhindra att befolkningen minskar, enligt en läckt regeringsrapport.

Dokumenten, delar av vilka publicerades av Rheinische Post den 1a februari, avslöjar att den tyska regeringen räknar med permanent massmigration – förmodligen från Afrika, Asien och Mellanöstern – för att hålla den tyska befolkningens nuvarande storlek (82,8 miljoner) stabil fram till 2060.

Rapporten antyder att förbundskansler Angela Merkels beslut om att släppa in cirka 1,5 miljoner mestadels muslimska invandrare mellan 2015 och 2016 inte primärt var en humanitär gest, utan ett beräknat försök att förhindra Tysklands demografiska nedgång och för att bevara livskraften i den framtida tyska välfärdsstaten.

Om de flesta av de nya migranterna som kommer till Tyskland under de nästkommande fyra årtiondena skulle komma från en islamsk värld skulle den muslimska befolkningen i Tyskland kunna hoppa till långt över 20 miljoner och bestå av mer än 25 % av den generella tyska befolkningen år 2060.

Kritiker av Tysklands öppna invandringspolitik varnar för att den senaste tidens kraftiga ökning i landets muslimska befolkning – som år 2016 översteg sex miljoner för första gången – redan har förändrat landet för alltid.

Massmigration sätter fart på islams uppgång i Tyskland, vilket har bevisats av spridningen av no-go zoner, shariadomstolar, polygami, barnäktenskap och hedersvåld. Massmigrationen har också burit ansvaret för socialt kaos, inklusive jihadistattacker, en invadrarepidemi av våldtäkter, en sjukvårdskris, ökande brott och en brådska bland tyska medborgare att köpa vapen för självförsvar – och till och med lämna Tyskland helt.

Regeringen har inte berättat hur man planerar att integrera ett potentiellt miljontal ytterligare muslimer i det tyska samhället. Priset för att återställa Tysklands demografiska nedgång verkar vara den fortsatta islamiseringen av Tyskland under skenet av multikulturalism.

Ut med det gamla, in med det nya...

Enligt rapporten, som utformades av den federala statistikbyrån (Destatis), hade regeringen tidigare förutspått att Tysklands befolkning skulle minska från 82 miljoner till 73 miljoner vid år 2060 – eller till och med 67,3 miljoner i värsta fall. Denna uppskattning håller dock på att granskas för närvarande, baserat på en omräkning av prognoser för invandring, födelsetal och beräknad livslängd.

På grund av positiv nettoinvandring (fler personer som kommer in i landet än som lämnar det) ökade den tyska befolkningen med 1,14 miljoner år 2015, och med ytterligare 750 000 år 2016, för att uppnå en rekordhög siffra på 82,8 miljoner i slutet av 2016, enligt preliminära uppskattningar av Destatis.

Med en födelsesiffra på 1,6 födslar per kvinna, långt under ersättningssiffran på 2,1, kommer Tyskland att kräva en permanent tillströmning av 300 000 migranter per år för att hålla den nuvarande befolkningsnivån stabil fram till år 2060, enligt rapporten.

Rapporten understryker behovet av att snabbt integrera migranter till arbetsstyrkan så att de kan börja betala till det sociala välfärdssystemet. "Enligt tidigare erfarenheter kommer detta inte bli enkelt och det kommer att ta längre tid än vad man ofta hoppas på från början", medger rapporten. "Framgång kommer enbart att synas på lång eller medellång sikt."

En färsk undersökning av Frankfurter Allgemeine Zeitung visade att den 30 största tyska företagen endast har anställt 54 flyktingar, inklusive 50 som har anställts som kurirer av logistikleverantören Deutsche Post. Företagsledningen hävdade att det största problemet är att migranterna saknar yrkesmässiga kvalifikationer och tyska språkkunskaper.

Enligt den federala arbetsförmedlingen är utbildningsnivån hos de nyanlända migranterna i Tyskland långt under vad man hade förväntat sig: endast en fjärdedel har tagit gymnasieexamen, medan tre fjärdedelar inte har någon yrkesutbildning alls. Endast 4 % av de nyanlända i Tyskland är högt kvalificerade.

I nuläget är den stora majoriteten av de migranter som kom till Tyskland år 2015 och 2016 beroende av den tyska staten. De tyska skattebetalarna betalade runt 21,7 miljarder euro (205,7 miljarder kronor) för hjälp åt flyktingar och asylsökande år 2016, och kommer att betala en liknande summa år 2017.

Ett dokument från finansministeriet avslöjade att migrantkrisen skulle kunna kosta tyska skattebetalare 93,6 miljarder euro (887,1 miljarder kronor) från och med nu fram till 2020. Runt 25,7 miljarder euro skulle vara för sociala kostnader, såsom arbetslöshetsbidrag och bostadsbidrag. Runt 5,7 miljarder euro skulle användas till språkkurser och 4,6 till integrering av flyktingar till arbetslivet.

Massmigrationen har också ökat efterfrågan på bostäder och fått hyreskostnaderna att stiga för vanliga tyskar. Runt 350 000 nya lägenheter behövs varje år för att möta kraven, men endast 245 000 lägenheter byggdes år 2014 och ytterligare 248 000 år 2015, enligt Rheinische Post.

Samtidigt begick migranter 208 344 brott år 2015 enligt en polisrapport. Denna siffra representerade en ökning på 80 % jämfört med 2014, vilket innebär en siffra på runt 570 brott som begicks av migranter varje dag, eller 23 brott varje timme, mellan januari och december 2015.

Ett läckt dokument från tysk underrättelsetjänst varnade för att massinvandring från muslimska länder kommer att leda till ökande politisk instabilitet i landet. Dokumentet varnade för att "integration av hundratusentals illegala invandrare kommer att bli omöjligt med tanke på det höga antalet människor, samt de redan existerande muslimska parallellsamhällena i Tyskland." Dokumentet tillade:

"Vi importerar islamistisk extremism, arabisk antisemitism, andra människors nationella och etniska konflikter, samt en skiljande förståelse för samhälle och lag. Tyska säkerhetstjänster klarar inte av att hantera dessa importerade säkerhetsproblem och de resulterande reaktionerna från den tyska befolkningen."

I en intervju med Die Welt sade en oidentifierad, högt rankad säkerhetstjänsteman:

"Den kraftiga tillströmningen av människor från andra delar av världen kommer att leda till instabilitet i vårt land. Genom att tillåta denna massmigration producerar vi extremister. Det vanliga samhället håller på att radikaliseras eftersom majoriteten inte är för invandringen, som istället är påtvingad av den politiska eliten. I framtiden kommer många tyskar vända sig bort från rättsstaten."

En färsk YouGov-undersökning visade att 68 % av tyskarna tycker att säkerheten i landet har försämrats på grund av massmigrationen. Nästan 70 % av de svarande sade att de fruktar för sina liv och sina tillhörigheter på tyska tågstationer och tunnelbanor, medan 63 % känner sig otrygga vid stora offentliga evenemang.

En INSA-undersökning kom fram till att 60 % av tyskarna tror att Islam inte hör hemma i Tyskland. Nästan hälften (46 %) av de tillfrågade sade att de är oroliga över Tysklands "islamisering".

Om det tyska valet hade hållits idag hade Angela Merkel dock enkelt vunnit en ytterligare fyraårig period som förbundskansler. En INSA-undersökning som utfördes av Bild den 2a februari visade att Merkels regerande Kristdemokratiska parti (CDU) skulle vinna med 33 % av rösterna, jämfört med 27 % till det center-vänstra Socialdemokratiska partiet (SPD) och 9 % till antiinvandrarpartiet Alternativ för Tyskland (AfD).

Beräkning av den Muslimska Befolkningen i Tyskland

Tyskland tävlar nu mot Frankrike om att ha den största muslimska befolkningen i Västeuropa.

Ökningen i Tysklands muslimska befolkning drivs på av massmigrationen. Ett uppskattat antal på 300 000 migranter kom till Tyskland år 2016, i tillägg till de fler än en miljon som kom år 2015. Minst 80 % (eller 800 000 år 2015 och 240 000 år 2016) av de nyanlända var muslimer, enligt det Centrala Rådet för Muslimer i Tyskland.

I tillägg till de nyanlända är befolkningsökningen för det muslimska samhället som redan bor i Tyskland runt 1,6 % per år (eller 77 000), enligt uppgifter som extrapolerats från en studie av den muslimska befolkningens tillväxt i Europa som utförts av Pew Research Center.

Baserat på Pews beräkningar, som gjordes redan innan den nuvarande flyktingkrisen, skulle den muslimska befolkningen i Tyskland ha nått ett uppskattat antal på 5 145 000 i slutet av 2015.

När man lägger till 800 000 muslimska migranter som kom till Tyskland år 2015, och de 240 000 som kom år 2016, kombinerat med den naturliga ökningen på 77 000, ökade den muslimska befolkningen i Tyskland med 1 117 000, för att i slutet av 2016 nå 6 262 000. Detta uppgår till runt 7,6 % av Tysklands sammanlagda befolkning på 82,8 miljoner.

Den muslimska befolkningen i Tyskland skulle kunna växa till 20 miljoner så tidigt som 2020, enligt ordföranden i den Bayerska Föreningen av Myndigheter (Bayerische Gemeindetag), Uwe Brandl. Hans prognos är baserad på så kallade familjeåterföreningar – i vilka individer vars asylansökningar godkänns följaktligen tar med sig fyra till åtta ytterligare familjemedlemmar till Tyskland.

För mer än ett årtionde sedan varnade historikern Bernard Lewis om att så länge de nuvarande migrationstrenderna fortsätter kommer Europa vara islamiskt vid slutet av 2000-talet. Tysklands politiska elit går i täten för att få denna förutsägelse att inträffa.

Soeren Kern är seniorforskare vid New York-baserade Gatestone Institute. Följ honom på Facebook och Twitter.

Näraliggande ämnen:  Migrantkrisen i Europa, Tyskland
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv